Grupy
Archiwum strony

PLAN PRACY NAUCZYCIELI W GRUPIE „SOWY”

zmiana od 01.02.22

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
mgr Anita Widera- Kotas   8:00–10:30

11:00- 14:30

8:00–10:00

10:30-14:30

 

  8:00-10:00 8:00- 9:30

10:00- 12;00

8:00-14:30

 

mgr Joanna Wieczorek

angielski

10:30- 11;00 10;00-10:30
mgr Barbara Bujok

RELIGIA

10:00-10:30 9:30-10:00
mgr  Maria Bugdol

mgr Małgorzata Barteczko

11:30-14:30

 

 

 

10;30-14:30

 

 

 

 

12;00-14:30

 

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Rytmika Zajęcia matematyczne Zajęcia umysłowe Zajęcia umysłowe Rytmika
Zajęcia umysłowe Ćwiczenia gimnastyczne  Zajęcia plastyczne Religia

 

Zajęcia plastyczne/
techniczne
Język angielski – ruch z muzyką Religia Ćwiczenia gimnastyczne Język angielski – ruch z muzyką
Przygotowanie do nauki pisania Przygotowanie do nauki pisania Przygotowanie do nauki czytania Przygotowanie do nauki pisania Utrwalanie pojęć matematycznych

Dodatkowo zajęcia rewalidacyjne prowadzone wg planu z dziećmi z orzeczeniami, oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna z dziećmi, wymagającymi wsparcia.

 

Szczegółowy plan dnia

7.00-8.20 Schodzenie się dzieci. Wspieranie rozwoju dziecka przez zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy swobodne, spontaniczne, zabawy muzyczno- ruchowe. Ćwiczenia poranne wg K. Wlaźnik

8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

8.30–8.50 Śniadanie – Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe i dodatkowe.

10.00 -11.20 Zabawy dowolne według indywidualnych  potrzeb dzieci, rozwijanie pasji, zainteresowań, bezpieczne zabawy na świeżym powietrzu.

11.20–11.30 Czynności samoobsługowe, higieniczne przed posiłkiem

11.30–11.55 Obiad- kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków

11.55–12:10 Czynności samoobsługowe, higieniczne po posiłku

12.10-12.25 Relaksacja w formie zabaw i ćwiczeń oddechowo – rozluźniających przy muzyce – rozwijanie fantazji                i wyobraźni dziecięcej oraz inwencji twórczej. „Chwila z książką”

12.25-13.45 Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności. Uzupełnianie kart pracy w książce. Przygotowanie do czytania i pisania , kształtowanie umiejętności matematycznych. Zabawy i zajęcia ruchowo-rytmiczne – rozwijanie poczucia rytmu, pamięci i słuchu muzycznego. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy zbiorowe w małych zespołach lub indywidualne. Zabawy w ogrodzie.

13:45- 13.55- Czynności samoobsługowe, higieniczne przed podwieczorkiem

13.55- 14.10- Podwieczorek- kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków

14:10- 14.20– Czynności samoobsługowe, higieniczne po podwieczorku

14.20- 14.30- zabawy kołowe, oczekiwanie na rodziców

 

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji