Grupy
Archiwum strony

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY „GWIAZDKI” (5/6-LATKI)

ROK SZKOLNY 2021/2022

Oddział ZOW

8:00-8:30

 • religia (wtorek i czwartek)

8:00-8:15

 • zabiegi higieniczne po przyjściu do przedszkola – dezynfekcja rąk

 • rozmowy indywidualne z przychodzącymi dziećmi

 • praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • zabawy przy stoliku w małych grupach

 • prace porządkowe w sali

8:15-9:00

 • ćwiczenia poranne oparte na opowieści ruchowej

 • zabawy integrujące grupę

 • zabawy z emocjami – realizacja innowacji pedagogicznej „Emocje w świecie przedszkolaka”

 • czynności higieniczno-pielęgnacyjne przed i po posiłku

 • śniadanie

9:00-10:00

 • zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela z wykorzystaniem różnych form i metod pracy, uwzględniając indywidualne możliwości dziecka zgodnie z programem „Program wychowania przedszkolnego” MAC Edukacja

10:00-11:00

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • zabawy wspólne przy stolikach w małych grupach

 • zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu m.in. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze

 • przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych: zabawy i ćwiczenia w sali z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zabawy ruchowe z wykorzystaniem metod twórczych lub zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, gry, zabawy stolikowe, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, swobodna działalność plastyczna, zabawy kołowe i muzyczno-ruchowe

11:00-11:30

 • j. angielski (wtorek) „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu-program nauczania j. angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat”

 • zabawy ruchowe, słowne, kołowe ze śpiewem, logopedyczne, zabawy z emocjami

11:30-12:00

 • zabiegi organizacyjne i higieniczno-pielęgnacyjne

 • obiad

12:00-14:00

 • słuchanie opowiadań i bajek czytanych przez nauczyciela

 • odpoczynek poobiedni- słuchanie muzyki relaksacyjnej

 • j. angielski (czwartek) „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu-program nauczania j. angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat”

 • praca z książką-przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej

 • zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu m.in. spacery, zabway w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze

 • ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój umiejętności z zakresu percepcji wzrokowej i słuchowej

 • zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, i kołowe ze śpiewem

 • zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne

 • zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności własnej dziecka

 • rozmowy indywidualne z dziećmi

 • zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i czynności samoobsługowe

14:00-14:15

 • podwieczorek

 • czynności higieniczno-pielęgnacyjne

14:15-14:30

 • zabawy z nauczycielem m.in. kołowe, słowne, muzyczno-ruchowe

14:30-15:00

 • zabawy przy stolikach w małych grupkach z wyboru dzieci

 • praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka

 • prace porządkowe w sali 

       

                 Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Religia

Religia

Rozwijanie mowy i myślenia

Kształtowanie pojęć matematycznych

Umuzykalnienie z rytmiką

Aktywność badawcza

Rozwijanie mowy i myślenia

Rozwijanie słuchu fonematycznego-odkrywanie liter

Rozwijanie sprawności ruchowej

Rozwijanie mowy i myślenia

Rozwijanie sprawności ruchowej

Działalność konstrukcyjno-plastyczna

J. Angielski

J. Angielski

Przygotowanie do nauki pisania i czytania

Wspomaganie kompetencji matematycznych

Przygotowanie do nauki pisania i czytania

Przygotowanie do nauki pisania i czytania

Przygotowanie do nauki pisania i czytania