Grupy
Archiwum strony

Rybki 2023/2024 – szczegółowy rozkład dnia

Rozkład dnia w grupie RYBKI:

 

7:00 – 8:20 – Schodzenie się dzieci. Indywidualne rozmowy z dziećmi. Swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci, wspólne zabawy kołowe, poranna zabawa ruchowa.

8:20 – Czynności higieniczne przed śniadaniem.

8:30 – ŚNIADANIE. Czynności higieniczne po śniadaniu.

9:00 – 11:20 – Zajęcia dydaktyczne (ok.15-20 min.).

Organizowanie sytuacji wychowawczo–dydaktycznych sprzyjających osiąganiu celów z różnych obszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego (zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego). Swobodna działalność dzieci w zależności od potrzeb
i aktualnych zainteresowań: zajęcia i zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne, badawcze, ruchowo – taneczne, dydaktyczne, spacery,  zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11:20 – Czynności higieniczne przed obiadem.

11:30 – OBIAD. Czynności higieniczne po obiedzie.

12:10 – 13:20 – Poobiedni odpoczynek – leżakowanie.

13:30-13:50 – PODWIECZOREK. Zabiegi higieniczne.

14:00-16:00 Zabawy kołowe, ze śpiewem, tematyczne, konstrukcyjne, gry i zabawy stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań. Słuchani bajek, prace indywidualne, Rozchodzenie się dzieci.