Grupy
Archiwum strony

admin

Dzień Ziemi

Nasze Przedszkole 21 kwietnia świętowało Dzień Ziemi. Dzieci wraz z nauczycielami wybrali się do pobliskiego parku. Dzieci nauczyły się jak należy segregować śmieci oraz dbać o Naszą planetę Ziemię.

zdj

Dzieci młodsze 4- 5-latki

 

LUTY 2021
Zakresy tematyczne

(grupy leksykalne)

Funkcje językowe Struktury gramatyczne

Nowe słownictwo

Birthday – urodziny Składanie życzeń, poznanie piosenki urodzinowej

Udzielanie odpowiedzi o wiek

Utrwalanie nazw zabawek

Happy Birthday!

Piosenka Happy birthday!

four, five, six

What is it? It’s a car.

Zwyczaje – Valentine’s Day Wyrażanie uczuć

 

I love you! I like you!

Piosenka Peekaboo, I love you

Wiersz I like coffee

Pets – zwierzątka domowe

 

Nazywanie zwierząt domowych

Odpowiadanie na pytanie

hamster, mouse, parrot,

 

Have you got a cat? No/Yes

Alphabet Zainteresowanie literami Nazywanie wybranych BINGO

Piosenka Bingo

Utrwalanie materiału przerobionego w poprzednich miesiącach

 

Dzieci starsze 5-6latki

 

LUTY 2021
Zakresy tematyczne

(grupy leksykalne)

Funkcje językowe Struktury gramatyczne

Nowe słownictwo

Birthday – urodziny Składanie życzeń, poznanie piosenki urodzinowej

Udzielanie odpowiedzi o wiek, pytanie o wiek

Utrwalanie nazw zabawek

Zadawanie pytania i odpowiedź

Happy Birthday!

Piosenka Happy birthday!

How old are you? I’m six.

Piosenka How old are you today?

 

 

What is it? It’s a car.

Zwyczaje – Valentine’s Day Wyrażanie uczuć

Osłuchanie z porami dnia

I love you! I like you!

morning, afternoon, evening

Piosenka Skidamarink

Wiersz I like coffee

Pets – zwierzątka domowe

 

Nazywanie zwierząt domowych

Wyrażanie posiadania, odpowiadanie na pytania

hamster, mouse, guinea pig, parrot, canary,

I’ve got a dog. What have you got?

Have you got a cat? No/Yes

Alphabet Nazywanie liter alfabetu ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Piosenka Bingo

Piosenka The Alphabet Song

Utrwalanie materiału przerobionego w poprzednich miesiącach

 

 

STYCZEŃ

Dzieci młodsze 4- 5-latki

STYCZEŃ 2021
Zakresy tematyczne

(grupy leksykalne)

Funkcje językowe Struktury gramatyczne

Nowe słownictwo

Opposites – przeciwieństwa Reagowanie ruchem na przeciwstawne słowa fast- slow,

high-low,

here- there

Seasons of the year – winter

Pory roku – zima

 

 

Snowman Family

Bałwankowa rodzina

Wzbogacanie słownictwa związanego z zimą,

Utrwalanie nazw części zimowego ubioru

Nazywanie członków rodziny

Wyrażanie uczuć

winter, snow, snowman,

hat, gloves,

scarf, boots

grandma, grandpa

“I love you grandma”

“ I love you grandpa”

Fancy dress ball

Bal przebierańców

Nazywanie różnych postaci

Reagowanie ruchem na polecenia

cat, Pinochio, dog, mouse

dance, stop,  shake your hands, turn arund,

Utrwalanie materiału przerobionego w poprzednich miesiącach

 

Dzieci starsze 5-6latki

STYCZEŃ 2021
Zakresy tematyczne

(grupy leksykalne)

Funkcje językowe Struktury gramatyczne

Nowe słownictwo

Opposites – przeciwieństwa Reagowanie ruchem na przeciwstawne słowa Fast- slow,

high-low,

here- there

open- shut

Months of the year Osłuchiwanie z nazwami miesięcy January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
Seasons of the year – winter

Pory roku – zima

 

 

 

Snowman Family

Bałwankowa rodzina

Wzbogacanie słownictwa związanego z zimą,

Utrwalanie nazw części zimowego ubioru

Wykonywanie poleceń

Nazywanie członków rodziny

Wyrażanie uczuć

winter, snow, snowman, snowflake, snowball, sleigh,

hat, gloves, trousers (pants),

scarf, boots

Put on …., Put off……

grandma, grandpa

“I love you grandma”

“ I love you grandpa”

Fancy Dress Ball

Bal przebierańców

Nazywanie różnych postaci

 

Reagowanie ruchem na polecenia

Nazywanie stron ciała

princess, Pinochio, king,

pilot, doctor, pirate, ballerina

dance, clap your hands, turn arund, shout, stop, chin up

left, right

Utrwalanie materiału przerobionego w poprzednich miesiącach