Grupy
Archiwum strony

szczegółowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dziecka w przedszkolu

8.00– 8.15

Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z przychodzącymi dziećmi. Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, swobodna działalność plastyczna. Wspólne zabawy kołowe ze śpiewem. Praca indywidualna mająca na celu wspomagani rozwoju dziecka ,jego zainteresowań i zdolności.

8.15 – 9.00

Ćwiczenia poranne ,zabawy integrujące grupę.

Śniadanie-kulturalne spożywanie posiłku w ciszy.

Zabiegi higieniczne przed i po posiłku .

9.00-10:00

Planowane zajęcia dydaktyczne -stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych z wykorzystywaniem różnych form i metod pracy ,uwzględniających indywidualne możliwości dziecka i jego zainteresowania zgodne z programem wychowania przedszkolnego „Program wychowania przedszkolnego autorstwa W. Żaby- Żabińskiej ,W. Majewskiej i R. Paździo Wydawnictwa MacEdukacja;

 

10:00-11:00

Swobodna działalność dzieci w zależności od potrzeb aktualnych zainteresowań,  pogody (np. zajęcia i zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze); Pobyt dzieci na świeżym powietrzu (np. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe , obserwacje przyrodnicze ).

10:30 -11:00

Religia PONIEDZIAŁE I CZWARTEK

J.angielki WTOREK I PIĄTEK

11:00 -11:30

ćwiczenia słuchu fonematycznego ,logopedyczne, zabawy słowne .

11.30-12.10

Obiad –kulturalne spożywanie posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

Zabiegi higieniczne przed i po posiłku.

12.10-14.00

Poobiedni odpoczynek-słuchanie opowiadań i bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej -praca w książce.

Organizowanie sytuacji dydaktycznych z całą grupą, swobodna działalność dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy w ogrodzie, praca wspomagająca indywidualna lub z małą grupą dzieci. Zabawy dydaktyczne, zabawy kołowe ze śpiewem ,zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne ,zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności własnej dziecka, zabawy ruchowe.

14.00-14.20

Podwieczorek – zabiegi higieniczne przed i po podwieczorku.

14.20-14;30

Swobodna działalność dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.  Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, zabawy kołowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne, zabawy stolikowe rozwijające sprawność manualną ,zabawy stolikowe w małych grupach z wyboru dzieci, prace porządkowe w sali.