Grupy
Archiwum strony

zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY 

TYDZIEŃ PIERWSZY

Temat: Nasze zmysły

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Płotek z kości
− poznają literę b, B
− rozpoznają kolegę za pomocą dotyku
− nazwą wskazane części ciała
− wysłuchają i nauczą się piosenki Czuję świat
− wykorzystają narządy zmysłów podczas zabaw badawczych
− rozwiążą zagadki o częściach ciała
− zróżnicują słowa różniące się tylko jedną głoską
− odszukają słowa ukryte w innych słowach

TYDZIEŃ DRUGI

Temat: Poznajemy różne zawody

W tym tygodniu dzieci:
− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Kim będę w przyszłości
− poznają literę g, G
− wskażą rekwizyty potrzebne do wykonywania danego zawodu
− wysłuchają i nauczą się piosenki Wymarzony zawód
− rozpoznają zawody na podstawie słownych opisów
− rozwiążą zagadki dotyczące zawodów
− poznają właściwości magnesu
− określą relacje zachodzące między liczbami, wpisując między nie odpowiedni znak matematyczny:<, > lub = (6-latki)

TYDZIEŃ TRZECI 

Temat: Różne rodzaje parków

W tym tygodniu dzieci:
− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Parkowy zawrót głowy
− porozmawiają o parku jurajskim i o dinozaurach
− wysłuchają i nauczą się piosenki 
− poznają zasady zwiedzania parków narodowych
− stworzą nowe nazwy atrakcji dostępnych w parku rozrywki
− określą, co można zobaczyć w parku miniatur
− wykonają pracę plastyczną 

TYDZIEŃ CZWARTY

Temat: W lodowej krainie 

W tym tygodniu dzieci:

− poznają  ciekawostki dotyczące Inuitów, ich zwyczajów i ich codziennego życia,

− będą rozwiązywać zagadki

− wykonają pracę plastyczną 

− będą doskonalić  umiejętności przeliczania, rozdzielania przedmiotów stosując się do umowy „dla każdego po tyle samo”

− wysłuchają i nauczą się piosenki 

MARZEC 

1.Tak nam mija czas

Rozwijanie aktywności poznawczej – zwracanie uwagi na mijający czas, na podstawie przykładów z życia ludzi, przyrody. Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter. 

2.Dbamy o ziemię

Wdrażanie dzieci do zapoznania się  z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania. Ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka – pożary lasów, zatrucie wody i powietrza, zaśmiecanie.

3.Muzyka jest wszędzie 

Wdrażanie dzieci do zapoznania się  z pojęciami związanych z filharmonią: orkiestra, dyrygent, batuta. Utrwalenie nazw instrumentów.

4.Wiosna,wiosna

Utrwalenie charakterystycznych cech oraz kolorystyki pór roku – zimy i wiosny. Zapoznanie z przysłowiem i jego znaczeniem ” W marcu jak w garncu”.

KWIECIEŃ

Tydzień pierwszy
Temat: Cuda i dziwy

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Pola i Leon w krainie gwiazd
− poznają postać Mikołaja Kopernika oraz dawnych i obecnych sposobów prowadzenia obserwacji
− poznają literę ł, Ł
− wyjaśnią pojęcie gwiazdozbiór
− poznają kulisty model zemi – globus
− wezmą udział w zabawie badawczej Jak powstaje dzień i noc
− obejrzą książki związane z kosmosem
− wysłuchają i nauczą się piosenki 
− nazwą kolejne planety Układu Słonecznego
− odkryją zapis cyfrowy liczby 9
− wysłuchają ciekawostek na temat Księżyca
− użyją słowa rakieta w różnych znaczeniach
− wykonają pracę plastyczną Rakieta

Tydzień drugi
Temat: Wkrótce Wielkanoc

W tym tygodniu dzieci:
− wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Pisanki, kraszanki…
− posegregują obrazki związane ze świętami Bożego Narodzenia i z Wielkanocą
− poznają literę j, J
− wyjaśnią różnicę między pisanką a kraszanką
− utrwalą określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
− omówią wygląd kartek wielkanocnych
− wysłuchają i nauczą się piosenki 
− poznają budowę jajka
− rozpoznają podczas zabawy badawczej jajko surowe i ugotowane
− wysieją w doniczkach lub skrzynkach owies i rzeżuchę
− odkryją zapis cyfrowy liczby 10
− wykonają pracę plastyczną 

Tydzień trzeci
Temat: Mali strażnicy przyrody

W tym tygodniu dzieci:
− wysłuchają opowiadania Małgorzaty Skrobacz Spotkanie z małym czarodziejem
− porównają wygląd drzew iglastych i liściastych
− poznają literę f, F
− podadzą skojarzenia do słowa las
− omówią części drzewa
− dowiedzą się, gdzie jest powietrze i jak oczyścić wodę podczas zabaw
− rozpoznają, czym zanieczyszczamy powietrze
− wysłuchają i nauczą się piosenki 
− wypowiedzą się, jak zachować się w lesie
− poznają pojęcie recykling
− posegregują odpady do odpowiednich koszy
− posprzątają plac przedszkolny
− wyjaśnią, dlaczego trzeba chronić kwiaty
− wykonają pracę plastyczną 

Tydzień czwarty
Temat: Mieszkam w Polsce

W tym tygodniu dzieci:
− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Konkurs i spełnione marzenie
− będą uczestniczyć w zabawach konstrukcyjnych w małych zespołach
− rozpoznają na ilustracjach i widokówkach swoją miejscowość
− wymyślą nowe nazwy ulic pochodzące od nazw owoców
− porównają wygląd domów dawniej i dziś
− wyjaśnią pochodzenie nazwy stolicy Polski
− wysłuchają i nauczą się piosenki 
− wykonają herb warszawskiej Syrenki
− omówią położenie geograficzne Polski i jej symbole narodowe
− wysłuchają nagrania hymnu państwowego w pozycji na baczność
− ułożą kompozycje z figur geometrycznych
− stworzą kolekcje i nadadzą im nazw

MAJ 

Tydzień pierwszy
Temat: Mieszkamy w Europie

W tym tygodniu dzieci:

− wskażą na mapie Polskę
− poznają globus – model Ziemi
− określą, na jakim kontynencie leży Polska
− rozwiążą krzyżówkę
− ułożą z rozsypanki literowej nazwy wybranych państw europejskich oraz nazwę kontynentu – Europa
− poznają ciekawostki o wybranych krajach europejskich
− wysłuchają hymnu Polski i hymnu UE
− poznają walutę polską
− poznają flagi państw europejskich

Tydzień drugi
Temat: Łąka w maju

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Zagadkowe zaginięcie
− rozwiążą zagadki o mieszkańcach łąki
− wypowiedzą się swobodnie na temat obrazka przedstawiającego łąkę wiosną
− rozpoznają i nazwą mieszkańców łąki
− poznają cykle rozwojowe żaby i motyla
− wysłuchają i nauczą się piosenki 
− ocenią wartość logiczną zdań
− poznają znaczenie barwy ochronnej na przykładzie motyli
− wymienią przedstawicieli owadów
− aktywnie wysłuchają muzyki Antonia Vivaldiego

− wykonają pracę plastyczną

Tydzień trzeci
Temat: Nowinki ze świata zwierząt

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Portrety zwierząt
− wypowiedzą się na temat zwierząt hodowlanych i zwierząt egzotycznych
− poznają wybrane powiedzenia i przysłowia, których bohaterami są zwierzęta
− ułożą zagadki o zwierzętach
− wyjaśnią pojęcia: zwierzęta domowe, zwierzęta egzotyczne
− rozpoznają zwierzęta wiejskie po ich głosach
− będą naśladować głosy zwierząt z wiejskiego podwórka
− wysłuchają i nauczą się piosenki 
− nazwą zwierzęta w poszczególnych rodzinach
− nazwą domy zwierząt
− określą, jakie produkty pochodzą od zwierząt i co z nich powstaje
− posłuchają ciekawostek o zwierzętach egzotycznych
− wykonają gazetkę tematyczną dotyczącą zwierząt egzotycznych
− wymienią charakterystyczne cechy zwierząt
− podadzą przeciwieństwa wymienionych wyrazów
− ułożą historyjkę obrazkową
− wykonają pracę plastyczną

Tydzień czwarty
Temat: Nasi kochani rodzice

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Moi rodzice
− zrobią puzzle
− rozwiążą zagadki związane z rodziną
− ułożą wypowiedzenia z rozsypanki wyrazowej według wzoru (5-latki)
− ułożą wypowiedzenia z rozsypanki wyrazowej (6-latki)
− wypowiedzą się na temat członków swojej rodziny
− wypowiedzą się na temat czasu spędzanego z rodzicami
− porównają masę przedmiotów
− poznają wygląd i sposób działania wagi szalkowej 
− podają cechy mamy i taty
− będą doskonalić umiejętność liczenia
− wysłuchają i nauczą się piosenki 
− wezmą udział w uroczystości z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
− wykonają pracę plastyczną