Grupy
Archiwum strony

Opłaty za pobyt i żywienie

Zgodnie z Uchwałą Rybnika nr 1155/LXVI/2023
z dnia 22.06.2023 r. Rady Miasta Rybnika
opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od 1 września 2023 r. wynosi 1,30 zł.
Od 1 stycznia 2023 r. opłata za korzystanie z posiłków wynosi 8,50 zł
– składa się ona z następujących elementów:
a) śniadanie  – 2,50 zł,
b) obiad – 4,00 zł,
c) podwieczorek – 2,00 zł.

Opłaty należy dokonać do 15 dnia następnego miesiąca
na numer konta bankowego:

92 1020 2472 0000 6902 0498 5943