Grupy
Archiwum strony

PSZCZÓŁKI – szczegółowy rozkład dnia

Tygodniowy rozkład zajęć w grupie “Pszczółek”

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
zajęcia umysłowe zajęcia muzyczno- rytmiczne zajęcia matematyczne zajęcia muzyczno-rytmiczne zajęcia umysłowe
gimnastyka religia gimnastyka zajęcia plastyczne gimnastyka
j. angielski zajęcia plastyczno-konstrukcyjne j. angielski religia
przygotowanie do nauki czytania i pisania przygotowanie do nauki czytania i pisania przygotowanie do nauki czytania i pisania przygotowanie do nauki czytania i pisania utrwalenie pojęć matematycznych

 

Ramowy rozkład dnia w grupie “Pszczółek”

 700 – 815 
Schodzenie się dzieci; swobodne zabawy według 

zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne,

dydaktyczne, swobodna działalność plastyczna;

815 – 900
Zabiegi higieniczne, śniadanie; przygotowanie do zajęć;

900 – 1120
Organizowanie sytuacji wychowawczo –dydaktycznych
sprzyjających osiąganiu celów z zakresu wychowania
umysłowego, zdrowotnego, społeczno– moralnego
i estetycznego;

 2 zajęcia każde 20 minutowe

Swobodna działalność dzieci w zależności od potrzeb
i aktualnych zainteresowań, życzeń i oczekiwań dzieci,
ich kondycji psychicznej i fizycznej w danym dniu,
pogody – mogą to być : zajęcia i zabawy w kącikach
zainteresowań, zabawy tematyczne, konstrukcyjne
badawcze, ruchowo – taneczne, dydaktyczne, spacery,
zabawy w ogrodzie;

1120 – 1215
Zabiegi higieniczne, obiad;

1215 – 1630
Poobiedni odpoczynek,
organizowanie sytuacji dydaktycznych z całą grupą,
swobodna działalność dzieci j.w.; zabawy w ogrodzie,
praca wspomagająca indywidualna lub z małą grupą;
podwieczorek; swobodna działalność dzieci;