Grupy
Archiwum strony

PSZCZÓŁKI – szczegółowy rozkład dnia

Pszczółki 2023/2024 – szczegółowy rozkład dnia

SZCZEGÓŁOWY PLAN DNIA

7:30-8:15

 • zabiegi higieniczne po przyjściu do przedszkola

 • rozmowy indywidualne z przychodzącymi dziećmi

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • zabawy przy stoliku w małych grupach

 • praca indywidualna

 • prace porządkowe w sali

8:15-9:00

 • zabawy dydaktyczne z całą grupą

 • zabawy rozwijające, utrwalające

 • ćwiczenia poranne

 • zabawy integrujące grupę

 • zabawy z emocjami

 • czynności higieniczno-pielęgnacyjne przed i po posiłku

 • śniadanie

9:00-10:00

 • zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela z wykorzystaniem różnych form i metod pracy, uwzględniając indywidualne możliwości i zainteresowania dziecka zgodnie z podstawą programową i z programem „Program wychowania przedszkolnego” MAC Edukacja

 • religia (poniedziałki i piątki 9:30-10:00)

10:00-11:15

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • zabawy wspólne przy stolikach w małych grupach

 • zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu m.in. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze

 • przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych: zabawy i ćwiczenia w sali z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zabawy ruchowe z wykorzystaniem metod twórczych lub zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, gry, zabawy stolikowe, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, swobodna działalność plastyczna, zabawy kołowe i muzyczno-ruchowe

11:15-11:30

 • zabawy ruchowe, słowne, kołowe ze śpiewem, logopedyczne, zabawy z emocjami

 • zabiegi organizacyjne i higieniczno-pielęgnacyjne

11:30-12:00

 • obiad

12:00-13:30

 

 • język angielski (wtorki 12:30-13:00 czwartki 12:00-12:30)
 • odpoczynek poobiedni- słuchanie muzyki relaksacyjnej

 • słuchanie opowiadań i bajek czytanych przez nauczyciela

 • przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej, ćwiczenia rozwijające, doskonalące, utrwalające

 • zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu m.in. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze

 • praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka

 • zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe i kołowe ze śpiewem

 • zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne

 • zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności własnej dziecka

 • rozmowy indywidualne z dziećmi

 • zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i czynności samoobsługowe

13:30-14:00

 • podwieczorek

 • czynności higieniczno-pielęgnacyjne

14:00-14:30

 • zabawy z nauczycielem m.in. kołowe, słowne, muzyczno-ruchowe

14:30-15:00

 • zabawy przy stolikach w małych grupkach z wyboru dzieci

 • praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka

 • prace porządkowe w sali

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Religia

Religia

Zajęcia   umysłowe mowa  i myślenie

Zajęcia matematyczne

Muzyka

Zajęcia umysłowe mowa i myślenie

Zajęcia umysłowe mowa i myślenie

Muzyka

Ćwiczenia gimnastyczne

Zajęcia plastyczne/ techniczne

Ćwiczenia gimnastyczne

Zajęcia plastyczne/ techniczne

Język angielski

Język angielski

Przygotowanie   do nauki pisania   i czytania

Przygotowanie    do nauki pisania    i czytania

Pojęcia matematyczne

Przygotowanie do nauki pisania i czytania

Przygotowanie do nauki pisania i czytania

szczegółowy rozkład dnia

 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY 6-LATKÓW 

“PSZCZÓŁKI”

8.00 – 8.15

 

–         zabiegi higieniczne po przyjściu do przedszkola;

–         rozmowy indywidualne z przychodzącymi dziećmi;

–         zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, swobodne zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy kołowe ze śpiewem;

–         zabawy w przy stoliczkach w małych grupach – układanie układanek, puzzli, rysowanie;

–         prace porządkowe w sali.

8.15 – 9.00

 

–         zestaw ćwiczeń porannych;

–         zabawy integrujące grupę;

–         zabawy dydaktyczne, plastyczne, matematyczne;

–         utrwalanie poznanych wierszy, piosenek;

–         czynności higieniczno-pielęgnacyjne przed i po posiłku;

–         nakrywanie i sprzątanie ze stołów;

–         śniadanie.

9.00 – 10.30

 

–         planowane zajęcia dydaktyczne zawierające treści z różnych dziedzin wychowania (zajęcia umysłowe, matematyczne, umuzykalniające, ruchowe, plastyczne lub techniczne) organizowane przez nauczyciela  z wykorzystaniem różnych form i metod pracy, uwzględniające indywidualne możliwości dziecka zgodnie z programem „ DRUŻYNA MARZEŃ”;

–         religia (poniedziałek i czwartek);

–         język angielski (wtorek i piątek)

–         realizacja projektu „Z kulturą mi do twarzy”;

–         innowacja pedagogiczna „W podróży po Europie”

10.15 – 11.15

 

–         zabawy dowolne w kącikach zainteresowań;

–         zabawy przy stolikach w małych grupach;

–         zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu m.in. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym , obserwacje przyrodnicze;

–         przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, jak również niekorzystnym stanie jakości powietrza: zabawy i ćwiczenia ruchowe w sali z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego, zabawy ruchowe  z wykorzystaniem metod twórczych lub zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, gry i zabawy stolikowe, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, swobodna działalność plastyczna, zabawy kołowe
i muzyczno-ruchowe;

–         praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka;

–         prace porządkowe.

11.15 – 12.00

 

–         zabawy ruchowe, słowne, kołowe ze śpiewem, logopedyczne,

–         zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne przed i po posiłku;

–         nakrywanie i sprzątanie ze stołów;

–         obiad.

12.00 – 14.00

 

–         odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej;

–         słuchanie opowiadań i bajek czytanych przez nauczyciela lub rodzica – realizacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;

–         zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu m.in. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze;

–         zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności własnej dziecka;

–         rozmowy indywidualne z dziećmi;

–         praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka;

–         zabawy dydaktyczne;

–         ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój umiejętności z zakresu percepcji wzrokowej
i słuchowej;

–         zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej;

–         zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe i kołowe ze śpiewem;

–         zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i czynności samoobsługowe;

–         kółko zainteresowań „Zumba”.

14.00 – 14.15

 

–         zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne przed i po posiłku;

–         nakrywanie i sprzątanie ze stołów;

–         podwieczorek.

14.15 – 14.30 –         zabawy z nauczycielem m.in. kołowe, słowne, muzyczno-ruchowe.
14.30 – 15.30

 

–         zabawy przy stolikach w małych grupach;

–         praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka;

–         prace porządkowe w sali.

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w godzinach 800-1300.
 • W szczególnych przypadkach szczegółowy rozkład dnia może ulec zmianie.

Tygodniowy rozkład zajęć w grupie “Pszczółek”

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
zajęcia umysłowe zajęcia muzyczno- rytmiczne zajęcia matematyczne zajęcia muzyczno-rytmiczne zajęcia umysłowe
gimnastyka religia gimnastyka zajęcia plastyczne gimnastyka
j. angielski zajęcia plastyczno-konstrukcyjne j. angielski religia
przygotowanie do nauki czytania i pisania przygotowanie do nauki czytania i pisania przygotowanie do nauki czytania i pisania przygotowanie do nauki czytania i pisania utrwalenie pojęć matematycznych

 

Ramowy rozkład dnia w grupie “Pszczółek”

 700 – 815 
Schodzenie się dzieci; swobodne zabawy według 

zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne,

dydaktyczne, swobodna działalność plastyczna;

815 – 900
Zabiegi higieniczne, śniadanie; przygotowanie do zajęć;

900 – 1120
Organizowanie sytuacji wychowawczo –dydaktycznych
sprzyjających osiąganiu celów z zakresu wychowania
umysłowego, zdrowotnego, społeczno– moralnego
i estetycznego;

 2 zajęcia każde 20 minutowe

Swobodna działalność dzieci w zależności od potrzeb
i aktualnych zainteresowań, życzeń i oczekiwań dzieci,
ich kondycji psychicznej i fizycznej w danym dniu,
pogody – mogą to być : zajęcia i zabawy w kącikach
zainteresowań, zabawy tematyczne, konstrukcyjne
badawcze, ruchowo – taneczne, dydaktyczne, spacery,
zabawy w ogrodzie;

1120 – 1215
Zabiegi higieniczne, obiad;

1215 – 1630
Poobiedni odpoczynek,
organizowanie sytuacji dydaktycznych z całą grupą,
swobodna działalność dzieci j.w.; zabawy w ogrodzie,
praca wspomagająca indywidualna lub z małą grupą;
podwieczorek; swobodna działalność dzieci;