Grupy
Archiwum strony

szczegółowy rozkład dnia

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE ,,ŻABKI”

7:00 – 8:15 – Schodzenie się dzieci. Zabiegi higieniczne po przyjściu do przedszkola, rozmowy indywidualne z przychodzącymi dziećmi, swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy konstrukcyjne, dydaktyczne, praca indywidualna, wspólne zabawy kołowe, ćwiczenia poranne.
8:15 – 9:00 – Śniadanie – kulturalne spożywanie posiłku.

Zabiegi higieniczne przed i po posiłku.
9:00 – 11:30 – Zajęcia dydaktyczne z grupą (dwa zajęcia po ok.20-25 min.). Organizowanie sytuacji wychowawczo–dydaktycznych sprzyjających osiąganiu celów z różnych obszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego (zgodnie z
Podstawą programową wychowania przedszkolnego i programem wychowania przedszkolnego ,,Planeta dzieci”), Religia (w poniedziałki i w czwartki).
Swobodna działalność dzieci w zależności od potrzeb i aktualnych zainteresowań: zajęcia i zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, plastyczne, konstrukcyjne, badawcze, ruchowo – taneczne, dydaktyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
11:30-12:00 – Obiad – ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Zabiegi higieniczne przed i po posiłku.
12:00 – 14:00 – Zajęcia z j. angielskiego (środa i czwartek 12:00-12:30).
Poobiedni odpoczynek – słuchanie opowiadań i bajek czytanych przez nauczyciela, gry i zabawy stolikowe, układanie puzzli, praca indywidualna z dziećmi uwzględniająca ich potrzeby, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy dydaktyczne, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne, zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności własnej dziecka, zabawy ruchowe.
14:00-14:20 –Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku.
Zabiegi higieniczne przed i po posiłku.
14:20-15:00 – Zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy przy stoliku w małych grupach z wyboru dzieci.

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Zajęcia
umysłowe

Zajęcia umysłowe

Zajęcia muzyczno – rytmiczne

RELIGIA

Zajęcia umysłowe

Zajęcia plastyczne

Zajęcia
fizyczne

Zajęcia plastyczne

Kształtowanie pojęć matematycznych

Zajęcia
muzyczno – rytmiczne

RELIGIA

J. Angielski

Zajęcia
fizyczne

J. Angielski

Przygotowanie do nauki pisania
i czytania

Przygotowanie do nauki pisania i czytania

Przygotowanie do nauki pisania i czytania

Przygotowanie do nauki pisania i czytania

Wspomaganie kompetencji matematycznych