Grupy
Archiwum strony

Nasze przedszkole

Opis przedszkola

Wolnostojący budynek przedszkola znajduje się w oddalonym od ulicy miejscu. Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem podzielonym na mini-las, plac zabaw wyposażony w nowy sprzęt dla dzieci oraz trawnik, na którym odbywają się zajęcia ruchowe i imprezy plenerowe. Wewnątrz przedszkola znajduje się 7 sal zabaw dla dzieci, które są  wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny, nagłaśniający i komputerowy oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez nauczycieli podczas zajęć . Sale zajęć są systematycznie doposażane w zabawki dostosowane do wieku dzieci przebywających w sali zajęć .

W przedszkolu funkcjonuje 8 grup po 25 wychowanków każda. Jedna grupa funkcjonuje w oddziale zamiejscowym przy ul. Barbary 22 . Wychowankowie poszczególnych grup dobierani są pod względem wieku.

W przedszkolu panuje rodzinna i przyjazna atmosfera.

Kadra pedagogiczna

Wszyscy nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu ukończyli studia magisterskie na kierunku wychowanie przedszkolne. Ponadto nauczyciele stale doskonalą swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach i kursach metodycznych. Trzech spośród nauczycieli posiada kwalifikacje do nauki języka angielskiego, a kolejnych czterech posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych.
W naszym przedszkolu pracują specjaliści – pedagog specjalny oraz psycholog. W najmłodszych grupach zatrudniona jest pomoc nauczyciela.

Wychowankowie

Wychowankowie naszego przedszkola biorą udział w licznych konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, w których osiągają sukcesy. Przedszkole systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Rybniku kierując wychowanków na badania psychologiczne wynikające z bieżących potrzeb. We wszystkich grupach prowadzony jest
j. angielski – 2 razy w tygodniu po pół godziny.

Historia przedszkola

Nasze przedszkole powstało w 1952 r. jako przedszkole zakładowe przy KWK „Rymer”. Przez wszystkie lata swojej działalności kultywowało tradycje śląskie i górnicze. Do tradycji przedszkola wpisały się uroczystości organizowane dla rodzin wychowanków m.in. pasowanie na przedszkolaka, spotkanie opłatkowe, biesiada śląska, Dzień Babci i Dziadka, Majówka Rodzinna, uroczyste pożegnanie przedszkola.
Budynek przedszkola jest systematycznie modernizowany i unowocześniany. W 2019 r. przeprowadzono termomodernizację budynku – koszt inwestycji był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Oferta przedszkola

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój wychowanków poprzez rozbudzanie aktywności twórczej u wychowanków. Pod tym kątem wybieramy programy wychowania w przedszkolu oraz realizujemy programy własne.

Metody stosowane w przedszkolu to przede wszystkim działanie i okrywanie.
W ramach zajęć w przedszkolu prowadzimy ciekawe zajęcia plastyczne wykorzystując różnorodne techniki plastyczne, zajęcia rytmiczno- umuzykalniające oraz  zajęcia poznawcze z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych, audiowizualnych, jak również organizujemy wycieczki i spacery.
W grupie dzieci 5 i 6 letnich prowadzona jest religia.