Grupy
Archiwum strony

zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

WRZESIEŃ

1. “Poznajmy się!”

 • integracja grupy, zapoznanie z salą oraz grupowymi zasadami

2. “Witamy po wakacjach”

 • witamy się po wakacjach – integracja dzieci, dzielimy się wakacyjnymi wspomnieniami; segregujemy wg podanych cech np. wielkości

3. “W naszym przedszkolu”

 • poznanie wartości przyjaźni – kształtowanie postawy przyjacielckiej; dalsze poznawanie przedszkola – sal, grup i innych pomieszczeń

4. “Nadchodzi jesień”

 • zapoznanie z oznakami i darami jesieni – tworzenie kącika przyrody w sali, utrwalanie pór roku; układanie 2- lub 3-elementowych rytmów

5. “Przedszkolak na drodze”

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, nauka przechodzenia przez ulicę, poznawanie wybranych znaków drogowych

PAŹDZIERNIK

1. “Jesień w lesie”

 • poznawanie zwierząt, które można spotkać w lesie oraz wybranych grzybów

2. “Jesień w sadzie”

 • poznawanie jesiennych owoców, rozpoznawanie ich za pomocą różnych zmysłów

3. “Jesień w ogrodzie”

 • poznawanie jesiennych warzyw, wdrażanie do ich spożywania

4. “W zdrowym ciele zdrowy duch”

LISTOPAD

 1. “Polska – mój dom”
 • utrwalanie nazwy swojego miasta i państwa, poznawanie symboli narodowych

GRUDZIEŃ 

I.Świąteczne przygotowania
-zapoznanie się z postacią Świętego Mikołaja
-poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego
-poznanie roli światła w życiu człowieka
-rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk

II. Nadchodzi zima
-Zapoznanie się ze zmianami zachodzącymi w życiu ptaków podczas zimy,
-sposoby dokarmiania ptaków
-poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym

III. Wesołych Świąt
– wzbogacenie wiedzy na temat Świąt Bożego Narodzenia
-poznanie tradycji związanych ze świętami
-uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym
-kształtowanie postawy życzliwości
-rozwijanie słuchu muzycznego –śpiewanie kolęd

IV. Coraz zimniej
-poznanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę
-rozwijanie mowy komunikatywnej
-rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

STYCZEŃ

I. „Płynie czas”

 • poznanie czym jest szacunek;
 • nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności
 • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc)
 • poznanie czterech pór roku

II.„Młodsi i starsi”

 • uwrażliwienie na  potrzeby ludzi starszych
 • poznanie zastosowania  kalendarza
 • kształtowanie poczucia szacunku wobec osób starszych

III. „Sport to zdrowie”

 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowia jako wartości
 • poznanie aktywnych  sposobów  spędzania  czasu  wolnego  na  śniegu

IV.„Dbam o zdrowie”

 • poznanie wartości „zdrowie”
 • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia
 • poznanie składowych piramidy zdrowia

Luty

I. Siły przyrody

 • Poznanie nowej wartości odpowiedzialność
 • Poznanie obiegu wody
 • Poznanie właściwości wody
 • Poznanie właściwości powietrza

II Cztery żywioły

 • Budzenie odpowiedzialności za środowisko
 • Poznanie właściwości ognia
 • Poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka
 • Poznanie właściwości piasku gliny i ziemi

III. Wielka wyprawa

 • Poznanie nowej wartości oszczędność
 • Poznanie różnych środków transportu
 • Poznanie budowy samolotu

IV. Nasze podróże

 • Wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami
 • Poznanie owoców tropikalnych
 • Poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę
 • Poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy

 

Marzec

 1. TAJEMNICE ŚWIATA
 • Poznajemy dociekliwość
 • Poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny
 • Poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet
 • Poznanie wybranego pojazdu kosmicznego
 1. MALI ODKRYWCY
 • Poznanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów
 • Poznanie części ciała i nazw wybranych organów
 • Poznanie funkcji i zastosowanie różnych okularów
 1. NADCHODZI WIOSNA
 • Poznanie wartości szczerość
 • Poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku
 • Poznanie cech marcowej pogody
 • Poznanie różnych rodzajów muzyki
 1. WIOSNA TUŻ TUŻ
 • Wzbogacenie wiadomości na temat wiosny
 • Poznanie cech krajobrazu wiejskiego
 • Poznanie zwierząt żyjących na wsi
 • Poznanie wybranego zwierzęcia z gospodarstwa

 

Kwiecień

I.ŚWIĘTA, ŚWIĘTA BIJĄ DZWONY

 • poznanie znaczenia  tradycji
 • przygotowania do świąt-poszerzanie wiadomości na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół
 • poznanie zabaw matematycznych z pisankami
 • poznanie piosenek o tematyce świątecznej
 • poznanie budowy jajka
 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej

II.WIELKANOC

 • poznanie tradycji związanych z Poniedziałkiem Wielkanocnym
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • poznanie historii czekolady
 • poznanie symboli Świąt Wielkanocnych

III. Z KULTURĄ ZA PAN BRAT

 • poznanie wartości wiary we własne siły na podstawie bajki
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach
 • poznanie pojęcia film animowany
 • poznanie pojęcia teatr
 • poznanie cech baletu i opery
 • rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych

IV. JESTEM KULTURALNY

 • poznanie znaczenia słów proszę, przepraszam, dziękuję
 • poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko
 • poznanie piosnki z dziecięcego repertuaru dotyczącego kulturalnego zachowania
 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej

V. KSIĄŻKA MÓJ PRZYJACIEL

 • poznanie wartości mądrość
 • poznanie wyglądu różnych książek
 • poznanie biblioteki jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza
 • poznanie pojęcia sensoryczna książeczka

 

MAJ

I. „Jestem Polakiem i Europejczykiem”

-wzbogacanie wiedzy dzieci na temat Polski,

-rozwijanie uczuć patriotycznych,

– utrwalenie wizerunku godła Polski.

-utrwalenie wizerunku flagi Polski

 

II. „Bajki baśnie legendy

-poznanie różnych rodzajów książek

-poznanie wybranych utworów z kanonu literatury dziecięcej

-poznanie roli księgarni

-poznanie roli muzyki w tworzeniu historii

 

III. „Rodzina razem się trzyma”

-poznanie roli i wartości rodziny

-poznanie nazw wybranych kwiatów

-poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami

 

IV. „Ja i moi bliscy”

-rozwijanie umiejętności nazywania emocji i rozmawianiu o nich

-poznanie roli rodziców w życiu dziecka

-poznanie nazw członków bliższej i dalszej rodziny

 

CZERWIEC

 • Lato – czas zabawy
  – Kształtowanie akceptacji wobec innych ludzi.
 • Kolorowe lato
  – Zapoznanie ze środowiskiem jakim jest łąka.
 • Żegnamy przedszkole
  – Zapoznanie z różnymi miejscami odpoczynku, kształtowanie umiejętności wyjaśnienia pojęcia ,,odpoczynek”.
 • Do widzenia!
  – Kształtowanie wiadomości dotyczących bezpiecznego spędzania wolnego czasu.