Grupy
Archiwum strony

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

CZERWIEC

1. Moje zwierzątko

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności
 • Wdrażanie do opieki nad  zwierzętami domowymi.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy ze zwierzętami.

 

2. Mam przyjaciela

 •  Uwrażliwianie na drugiego człowieka,
 • Poznanie różnych zawodów i funkcji społecznych
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

 

3. Kolory lata

 • Poznanie kolorów lata, segregowanie i porównywanie kolorów
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze

 

4. Wakacje już blisko

 • Poznajemy wakacyjne sporty, wakacyjne miejsca
 • Wdrażanie do bezpiecznych zabaw podczas wakacji
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności

 

5.  Do widzenia przedszkole – już wakacje

 • Powtarzamy zasady bezpiecznych wakacji
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.


MAJ

1. Polska moim domem

 • Przypomnienie symboli Polski.
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat Polski oraz rozwijanie uczuć patriotycznych.

2. Jak powstaje książka?

 • Zachęcanie do domagania się czytania dzieciom książek.
 • Poznanie zasad korzystania z książek
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

3. Na łące

 • Poznanie mieszkańców łąki.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

4. Mama i Tata

 • Wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny.
 • Wdrażanie do pamiętania o bliskich z okazji różnych świąt.


KWIECIEŃ

1. Wielkanoc

 • Przypomnienie zwyczajów świątecznych.
 • Rodzinne święta – rodzinny czas, wzmacnianie więzi rodzinnych.
 • Robimy ozdoby wielkanocne.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, dbamy o zdrowie.

2. Na wsi

 • Zapamiętanie cech, nazw zwierząt, prac polowych typowych dla gospodarstwa wiejskiego.
 • Poznajemy na czym polega praca rolnika.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Przeliczanie, przyporządkowanie do odpowiednich zbiorów.

 

 


MARZEC

1Oznaki wiosny

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • “W marcu jak w garncu” – poznanie przysłowia, rozumienie co się dzieje z pogodą w marcu.
 • Nauka wiosennych piosenek, ilustracja ruchem.

2. Wszystko rośnie

 • Od ziarenka do kwiatu.
 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Dbamy o zdrowie, odpowiedni ubiór.
 • Ruch to zdrowie – wdrażanie do udziału w zabawach ruchowych.

3. Pracowita wiosna

 • Czas na wiosenne sprzątanie. Poznanie odpowiedniego sprzętu.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 •   4. Witamy Wiosnę.
 • Przypomnienie jakie są oznaki wiosny.
 • Piosenka “Maszeruje wiosna” oraz topienie marzanny.
 • Uwrażliwianie na piękno zmieniającej się przyrody.

5. Święta tuż, tuż

 • Poznanie zwyczajów wielkanocnych
 • Kształtowania poczucia więzi rodzinnych poprzez obchodzenie świąt religijnych – poznanie zwyczajów wielkanocnych.
 • Rozwijanie  twórczości plastycznej.

LUTY

1. Zimowe zabawy

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy i przedwiośnia.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

2. Kiedy patrzę w niebo

 • Uświadamianie następstwa dnia i nocy.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 • Poznanie i poszerzanie wiedzy o planetach, kosmosie.
 • Obserwacja nieba podczas spacerów.

3. Nasze ulubione baśnie

 • Rozumienie czytanego tekstu i konstruowanie wypowiedzi podczas rozmów o ulubionych książkach.
 • Poznanie różnych baśni i bajek. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Walentynki – przyjaźń to ważna sprawa.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

4. Dawno temu

 • Poszerzanie wiedzy na temat dinozaurów i jak to kiedyś było.
 • Twórcze działania plastyczne, usprawnianie małej motoryki.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

STYCZEŃ

1. Skok w Nowy Rok

 • Witamy Nowy Rok
 • Uświadamianie następstwa pór roku.
 • Poznajemy kalendarz, Dni tygodnia
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Nauka piosenek. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-ruchowych.

2. Babcia i Dziadek. Karnawał.

 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dzień Dziadka
 • Wdrażanie do okazywania szacunku najbliższym (babci i dziadkowi).
 • Dzień Babci i Dziadka . Uwrażliwianie na piękno sztuki teatralnej, obcowanie ze sceną. Występ.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy; kontynuowania rytmów dwuelementowych.
 • Karnawał – Balik. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

3. Biało dookoła

 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

4. Zimowe zabawy

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Rozumienie istotności bezpiecznej zabawy podczas zimy.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie manualne podczas prac techniczno – plastycznych.

GRUDZIEŃ

1. Świąteczne pocztówki – Listonosz

 •  Piosenka “Mikołaj jedzie samochodem”, Spotkanie ze św. Mikołajem, odliczamy do Świąt Bożego Narodzenia.
 • Poznanie zawodu listonosza oraz górnika – kształcenie uważnego słuchania tekstów.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

2. Zima tuż, tuż

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie ptaków.
 • Udział w teatrzyku, wdrażanie do uważnego słuchania, poznanie zasad zachowania się w Teatrze.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

3. Choinkowe ozdoby

 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Twórcze działania plastyczne, usprawnianie małej motoryki.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.
 • Poznanie różnych technik prac plastyczne, wykorzystanie różnych materiałów.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów

4. Świąteczne zwyczaje

 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Poznanie różnych tradycji związanych z Bożym Narodzeniem
 • Przygotowanie i przeżywanie Jasełek i Wigilijki.
 • Uświadomienie wartości rodziny, posiadania przyjaciół.
 • Śpiewanie świątecznych piosenek i kolęd. Radosne oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia.

LISTOPAD

1. Moja rodzina

 • Poznawanie członków rodziny i ról pełnionych przez nich. Dzieci opowiadają o swojej rodzinie.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Dostrzeganie wartości rodziny, przynależności do rodziny.
 • Uwrażliwienie na  pomoc swoim bliskim.
 • Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni.

2. Pada i pada

 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, deszcz.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie sprawności plastycznej, manualnej paluszków.
 • Uwrażliwianie na przynależność do Ojczyzny, poznanie i nauka Hymnu Polski.

3. Jesienne malowanie

 • Uwrażliwianie na piękno przyrody, poznanie kolorów jesieni.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Twórcze działania plastyczne, usprawnianie małej motoryki.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.

4. Ubrania na zimne dni

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów
 • Zachęcanie do  samodzielnego ubierania się.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.

PAŹDZIERNIK

1. Jesienne warzywa

 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, węchu.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie i kolorze.
 • Rozwijanie wrażliwości na świat przyrody.
 • Wyrabianie sprawności i zwinności ruchowej oraz reagowanie na umowne sygnały.
 • Rozwijanie sprawności manualnej paluszków.

2. Jesień w parku

 • Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt mieszkających w parku.
 • Poznanie różnych darów jesieni i rozpoznawanie ich.
 • Przeliczanie w zakresie do 3, klasyfikowanie według jednej cechy.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie – kolory jesieni.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

3.  Las jesienią

 • Poszerzanie wiadomości na temat zwierząt mieszkających w lesie.
 • Doskonalenie łączenia ruchu ze śpiewem, piosenka “Jeżyk i liście”.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Uwrażliwianie na zwierzęta, które przygotowują się do zimy.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zachęcanie do zabaw ruchowych.

4. Przygotowania do zimy

 • Uwrażliwianie dzieci na dobro zwierząt i pomoc w zimie.
 • Poszerzanie wiadomości na temat robienia zapasów na zimę przez zwierzęta i ludzi.
 • Uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody.
 • Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.

WRZESIEŃ

1 . W przedszkolu

 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy.
 • Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.
 • Wdrażanie dbałości o ład i porządek w swoim otoczeniu.
 • Rozumienie oraz przestrzeganie zasad w naszej grupie. Poznanie kodeksu przedszkolaka, rozpoznawanie symboli na tablicy.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w sali, w łazience i na placu zabaw

2 .  Droga do przedszkola

 • Uświadomienie wartości rodziny, swojego domu. Rozpoznawanie drogi do domu.
 • Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego.
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze. Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
 • Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi.
 • Poznanie zawodu policjanta. Wzbudzanie zaufania do przedstawicieli służb.

3 .  Oto ja – witam Jesień

 • Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną.
 • Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.
 • Zapoznanie dzieci z pojęciem mijającego czasu, pór roku.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.

4. Jesienne owoce

 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców (jabłko, gruszka, śliwka).
 • Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.
 • Doskonalenie zmysłu dotyku, węchu i smaku.
 • Uwrażliwienie dzieci na piękno jesiennego krajobrazu.
 • Zachęcenie do jedzenia owoców pod różnymi postaciami. Wdrażanie do mycia owoców przed jedzeniem.