Grupy
Archiwum strony

MOTYLKI – szczegółowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dziecka w przedszkolu

8:00-8:20

Schodzenie się dzieci;; swobodne zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, swobodna działalność plastyczna;

8:20-9:00

Śniadanie – zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu

9:00-11:30

Organizowanie sytuacji wychowawczo-dydaktycznych sprzyjających osiąganiu celów
z zakresu wychowania umysłowego, zdrowotnego, społeczno-moralnego i estetycznego:
*4 i 5-latki 2 zajęcia 15 – 20 minutowe
Swobodna działalność dzieci uzależniona od ich potrzeb i aktualnych zainteresowań, życzeń
i oczekiwań, ale również od ich kondycji psychicznej i fizycznej oraz warunków atmosferycznych
w danym dniu. Mogą to być: zajęcia i zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, ruchowo-taneczne, dydaktyczne, spacery, zabawy w ogrodzie.

11:30-12:15

Obiad –  zabiegi higieniczne przed i po obiedzie;

12:15-13:50

Poobiedni odpoczynek; organizowanie sytuacji dydaktycznych z całą grupą, swobodna działalność dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy w ogrodzie, praca wspomagająca indywidualna lub z małą grupą dzieci.

13:50-14:20

Podwieczorek – zabiegi higieniczne przed i po podwieczorku;

14:20-15:00

Swobodna działalność dzieci.