Grupy
Archiwum strony

KRASNOLUDKI – szczegółowy rozkład dnia

Szczegółowy rozkład dnia dla grupy 3-latków na rok szkolny 2021/2022:

8:00 – 8:20 : Schodzenie się dzieci. Zabiegi higieniczne po przyjściu do przedszkola. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy dowolne przy stolikach z inicjatywy dziecka, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, wspólne zabawy kołowe, poranna zabawa ruchowa, zabawy paluszkowe.

8:20 – 8:30: – Sprzątanie po zabawie. Czynności sanitarno-higieniczne przed śniadaniem.

8:30 – 9:00: – ŚNIADANIE – kulturalne spożywanie posiłku. Czynności higieniczne po śniadaniu.

9:00 – 9:20: – Zajęcia dydaktyczne – organizowanie sytuacji wychowawczo–dydaktycznych sprzyjających osiąganiu celów z różnych obszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego, z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy, uwzględniając indywidualne możliwości i zainteresowania dziecka, zgodnie z programem wychowania przedszkolnego autorstwa W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R. Paździo “Program wychowania przedszkolnego” wyd. MAC Eduakcja. Realizacja innowacji “EkoEmocje” autrostwa Marzeny Dziadkowiec oraz projektu “Emocja” (w miarę potrzeb).

10:30 – 11:00: – Język angielski – wtorek i czwartek – zgodnie z programem nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu”, E. Wodzickiej-Dondziłło, wyd. MAC Edukacja.

9:20 – 11:20: – Swobodna działalność dzieci w zależności od potrzeb i aktualnych zainteresowań: zajęcia i zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne, badawcze, ruchowo-taneczne, dydaktyczne.

– Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze (zależnie od warunków atmosferycznych).

11:20 – 11:30: – Czynności higieniczne przed obiadem.

11:30 – 12:10: – OBIAD – ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne spożywanie posiłku, stosowanie zwrotów grzecznościowych. Czynności higieniczne po obiedzie.

12:10 – 13:45: – Poobiedni odpoczynek – kształtowanie nawyków samoobsługowych, spokojny odpoczynek dzieci, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela (realizacja akcji “Cała Polska Czyta Dzieciom”) i/lub muzyki relaksacyjnej.

13:45 – 14:00: – Czynności samoobsługowe (np. zakładanie kapci). Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem.

14:00 – 14:20: – PODWIECZOREK. Zabiegi higieniczne po podwieczorku.

14:20 – 15:00: – Słuchanie bajek wybranych przez dzieci. Zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy muzyczno-ruchowe, tematyczne, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, gry i zabawy stolikowe, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, indywidualne rozmowy z dziećmi.