Grupy
Archiwum strony

ŻABKI – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC WRZESIEŃ  TUTAJ

> Język angielski: “Hello hello! Can You clap your hands?“, przywitania i pożegnania: Hello! / Good morning / Goodbye / Bye!; rozumienie prostych zwrotów m.in.: Sit down!, Stand up!, Clap your hands, Stamp your feet.

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK TUTAJ

> Język angielski: rozumienie prostych zwrotów m.in.: Sit down!, Stand up!, turn around, Clap your hands, Stamp your feet; kolory: red, yellow, blue, green. Przedstawianie się: What’s your name? – My name is… – “What’s your name?”, “Hello hello, what’s your name?”.

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC LISTOPAD TUTAJ

> Język angielski: nauka liczenia – One, two, three, four, five“Five Little Monkeys”, “How many fingers?”, “How many fingers do you have?”

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC GRUDZIEŃ TUTAJ

> Język angielski: “Hello, how are You?”, zabawy przy piosenkach: pogoda – “How’s the weather” (It’s sunny/rainy/cloudy/snowy), zima – “S-A-N-T-A”,  “Little snowflake”,  “I’m a little snowman”.

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC STYCZEŃ TUTAJ

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC LUTY TUTAJ

> Język angielski: Family: daddy, mummy, sister, brother, baby – “Finger Family”, “Baby Shark”; Emocje: happy, sad, angry, sleepy“If You’re Happy”, “This is a happy face”.

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC MARZEC TUTAJ

> Język angielski: “How do we say hello”; ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE – piosenki “Walking in the jungle”frog, monkey, toucan, tiger; “Let’s go to the zoo”Stomp / jump / elephant / kangaroo / penguin / snake / polar bear; PRZECIWIEŃSTWA – “Fast and slow” – fast/slow, walk, hop, skip, swim; “Open shut them” – open/shut, big/small, please/no,thank you, fast/slow, loud/quiet. CZĘŚCI CIAŁA – “Head, shoulders, knees and toes”, “One little finger” – head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose, leg. WIOSNA

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC KWIECIEŃ TUTAJ

> Język angielski: WIOSNA – “Spring song”; “Five little flowers song” (zabawa paluszkowa do piosenki) – flower, utrwalanie kolorów oraz liczenia do 5; butterfly, bird,  bee, “The bees go buzzing”. ZWIERZĘTA WIEJSKIE – cow / pig / horse / sheep; “Finger Family Farm Animals”, “Farm Animals song”, filmik “Steve and Maggie with Farm Animals”.

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC MAJ TUTAJ

> Język angielski: OWOCE: banana, apple, grapes, watermelon“Are you hungry?”, “Do You like fruits?“; Do You like…? – Yes, I do. – “Do You Like Broccoli Ice Cream?”. DZIEŃ MAMY: piosenka “I Love My Mommy”, zabawa ruchowa “Happy Mother’s Day Song for Kids”.

Piosenka “I love mommy” (na melodię “Panie Janie”)

I love mommy, I love mommy – Yes, I do, Yes, I do,

Mommies are for hugging, Mommies are for kissing,

I love You! Yes, I do!

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC CZERWIEC TUTAJ

> Język angielski: ŚRODKI TRANSPORTU – “Transport song”bike, bus, car, train, plane, rocket, “Let’s be planes”, “Vehicles”, “Driving in my car” fast/slow.