Grupy
Archiwum strony

ŻABKI – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

CZERWIEC

 • Lato – czas zabawy
  – Kształtowanie akceptacji wobec innych ludzi.
 • Kolorowe lato
  – Zapoznanie ze środowiskiem jakim jest łąka.
 • Żegnamy przedszkole
  – Zapoznanie z różnymi miejscami odpoczynku, kształtowanie umiejętności wyjaśnienia pojęcia ,,odpoczynek”.
 • Do widzenia!
  – Kształtowanie wiadomości dotyczących bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

 

MAJ

 • Jesteśmy Polką i Polakiem
  – Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznawanie symboli narodowych oraz wiadomości o Polsce.
 • Baśnie, bajki i legendy
  – Kształtowanie szacunku do książek. Zapoznanie z kanonem bajek klasycznych.
 • Rodzina razem się trzyma
  – Kształtowanie wartości jaką jest miłość, rodzina.
 • Ja i moi bliscy
  – Kształtowanie umiejętności wyrażania miłości wobec członków swojej najbliższej rodziny.

 

KWIECIEŃ

 • Wielkanoc
  – Poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi; wykonywanie ozdób wielkanocnych.
 • Z kulturą za pan brat
  – Kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej.
 • Jestem kulturalny
  – Kształtowanie postawy proekologicznej; poznanie pojęć: ekologia, ekokultura.
 • Książka – mój przyjaciel
  – Kształtowanie szacunku do książek, rozumienie roli książki w życiu codziennym, poznawanie różnych rodzajów książek.

 

MARZEC

 • Mali odkrywcy
  – Wdrażanie dzieci do zapoznania się z odkryciami związanymi z kosmosem, poznanie zawodu astronoma.
 • W marcu jak w garncu
  – Wdrażanie dzieci do nazywania zjawisk pogodowych, wyjaśnienie pojęcia ,,W marcu jak w garncu”.
 • Nadchodzi wiosna
  – Utrwalanie nazw kwiatów kwitnących na wiosnę, przylatujących ptaków, omówienie zwiastunów wiosny.
 • Wiosna tuż-tuż
  – Zapoznanie dzieci z pracą rolnika, omawianie życia zwierząt mieszkających w kurniku i w zagrodzie.
 • Święta, święta, biją dzwony
  – Zapoznanie z wielkanocnymi tradycjami, wykonywanie wielkanocnych dekoracji.

 

LUTY

 • Cztery żywioły
  – Wdrażanie dzieci do poznawania zagrożeń spowodowanych przez poszczególne żywioły.
 • Dbam o zdrowie
  – Wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie poprzez odpowiednie odżywianie się.
 • Wielka wyprawa
  – Kształtowanie odróżniania i nazywania różnych środków lokomocji, rozróżniania ich odgłosów.
 • Nasze podróże
  – Zapoznawanie dzieci z mieszkańcami różnych krajów.

 

STYCZEŃ

 • Płynie czas
  – Poznawanie tradycji związanych z mijającym rokiem, utrwalenie nazw pór roku.
 • Młodsi i starsi
  – Kształtowanie poczucia szacunku wobec osób starszych, zachęcanie do pomocy osobom starszym.
 • Sport to zdrowie
  – Kształtowanie świadomości, że sprawność fizyczna jest podstawą zdrowia w życiu człowieka.

 

GRUDZIEŃ

 • Nadchodzi zima
  – Zapoznanie z zmianami zachodzącymi w życiu ptaków zimą, dokarmianie ptaków
 • Coraz zimniej
  – Poznawanie sposobów wykorzystania węgla w życiu codziennym
 • Świąteczne przygotowania
  – Poznawanie i omawianie wigilijnych potraw, rozwijanie słuchu muzycznego poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek
 • Wesołych Świąt
  – Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Świętami Bożego Narodzenia

 

LISTOPAD

 • Nasza mała ojczyzna
  – Poznawanie charakterystycznych miejsc w swoim mieście, zapoznanie się z herbem Rybnika
 • Mój dom – Polska
  – Zapoznanie się z symbolami narodowymi (godłem, flagą i hymnem) oraz z zabytkami naszej stolicy – Warszawy.
 • Moje hobby
  – Omawianie swoich zainteresowań, w jaki sposób lubi się spędzać wolny czas.
 • Ulubione zajęcia
  – Omawianie ulubionych zajęć i obchodzenie ,,Dnia Pluszowego Misia”

 

PAŹDZIERNIK

 • Pomocna dłoń
  – Utrwalanie wiadomości o numerach alarmowych, zapoznanie z zawodem strażak
 • Jesienna przyroda
  – Zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi w lesie, dzielenie ich nazw na sylaby
 • Koszyk Pani Jesieni
  – Poznawanie niektórych grzybów, dzielenie grzybów na jadalne i trujące
 • Skarby jesieni
  – Poznawanie jesiennych owoców i warzyw, uświadomienie sobie, że spożywanie ich jest potrzebne dla zdrowia

 

WRZESIEŃ

 • Wspomnienia z wakacji
  – Wspominanie minionych wakacji, opowiadanie o miejscach, w których się spędziło wakacje
 • Witamy przedszkole
  – Zapoznanie dzieci z salą i zasadami panującymi w grupie 
 • W naszym przedszkolu
  – Poznanie pomieszczeń w przedszkolu, innych sal i grup
 • Witamy cię pani jesień
  – Zapoznanie z darami jesieni – wymienianie i dzielenie ich na sylaby, dekorowanie kącika przyrody w sali
 • Zasady ruchu drogowego
  – Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego, utrwalanie niektórych znaków drogowych

 

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC WRZESIEŃ  TUTAJ

> Język angielski: “Hello hello! Can You clap your hands?“, przywitania i pożegnania: Hello! / Good morning / Goodbye / Bye!; rozumienie prostych zwrotów m.in.: Sit down!, Stand up!, Clap your hands, Stamp your feet.

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK TUTAJ

> Język angielski: rozumienie prostych zwrotów m.in.: Sit down!, Stand up!, turn around, Clap your hands, Stamp your feet; kolory: red, yellow, blue, green. Przedstawianie się: What’s your name? – My name is… – “What’s your name?”, “Hello hello, what’s your name?”.

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC LISTOPAD TUTAJ

> Język angielski: nauka liczenia – One, two, three, four, five“Five Little Monkeys”, “How many fingers?”, “How many fingers do you have?”

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC GRUDZIEŃ TUTAJ

> Język angielski: “Hello, how are You?”, zabawy przy piosenkach: pogoda – “How’s the weather” (It’s sunny/rainy/cloudy/snowy), zima – “S-A-N-T-A”,  “Little snowflake”,  “I’m a little snowman”.

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC STYCZEŃ TUTAJ

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC LUTY TUTAJ

> Język angielski: Family: daddy, mummy, sister, brother, baby – “Finger Family”, “Baby Shark”; Emocje: happy, sad, angry, sleepy“If You’re Happy”, “This is a happy face”.

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC MARZEC TUTAJ

> Język angielski: “How do we say hello”; ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE – piosenki “Walking in the jungle”frog, monkey, toucan, tiger; “Let’s go to the zoo”Stomp / jump / elephant / kangaroo / penguin / snake / polar bear; PRZECIWIEŃSTWA – “Fast and slow” – fast/slow, walk, hop, skip, swim; “Open shut them” – open/shut, big/small, please/no,thank you, fast/slow, loud/quiet. CZĘŚCI CIAŁA – “Head, shoulders, knees and toes”, “One little finger” – head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose, leg. WIOSNA

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC KWIECIEŃ TUTAJ

> Język angielski: WIOSNA – “Spring song”; “Five little flowers song” (zabawa paluszkowa do piosenki) – flower, utrwalanie kolorów oraz liczenia do 5; butterfly, bird,  bee, “The bees go buzzing”. ZWIERZĘTA WIEJSKIE – cow / pig / horse / sheep; “Finger Family Farm Animals”, “Farm Animals song”, filmik “Steve and Maggie with Farm Animals”.

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC MAJ TUTAJ

> Język angielski: OWOCE: banana, apple, grapes, watermelon“Are you hungry?”, “Do You like fruits?“; Do You like…? – Yes, I do. – “Do You Like Broccoli Ice Cream?”. DZIEŃ MAMY: piosenka “I Love My Mommy”, zabawa ruchowa “Happy Mother’s Day Song for Kids”.

Piosenka “I love mommy” (na melodię “Panie Janie”)

I love mommy, I love mommy – Yes, I do, Yes, I do,

Mommies are for hugging, Mommies are for kissing,

I love You! Yes, I do!

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC CZERWIEC TUTAJ

> Język angielski: ŚRODKI TRANSPORTU – “Transport song”bike, bus, car, train, plane, rocket, “Let’s be planes”, “Vehicles”, “Driving in my car” fast/slow.