Grupy
Archiwum strony

Język angielski – WRZESIEŃ

 

Dzieci młodsze 4 – 5latki

WRZESIEŃ 2020
Zakresy tematyczne

(grupy leksykalne)

Funkcje językowe Struktury gramatyczne
Nowe słownictwo
Moi koledzy

 

Nasze zabawki

Kolory

Liczby 1-3

 

Czynności związane z ruchem

 

Witanie się, żegnanie

Przedstawianie się

Nazywanie zabawek

Nazywanie kolorów

Przeliczanie w zakresie 3

 

Reagowanie na polecenia

Hello! Goodbye!

I’m … .

Ball, doll, teddy, car

Red, blue, green

One,two, three

 

Clap your hands, stamp your feet, turn around

 

 

Dzieci starsze 5 – 6latki

WRZESIEŃ 2020
Zakresy tematy

(grupy leksykalne)

Funkcje językowe Struktury gramatyczne
Nowe słownictwo
Moi koledzy

 

Nasze zabawki

 

Kolory

Liczby 1-3

Części ciała

Czynności związane z ruchem

 

Witanie się, żegnanie

Przedstawianie się

Nazywanie zabawek

Określanie przeciwieństw

Nazywanie kolorów

Przeliczanie w zakresie 5

Wskazywanie części ciała

Reagowanie na polecenia

Hello! Goodbye!

I’m … . My name’s ….

Ball, doll, teddy, car

big, small

Red, blue, green, yellow

One,two, three, four , five

Arms, legs, eyes, ears, nose

Clap your hands!, Stamp your feet!, Turn around!,

Strech up high!, Touch your toes!