Grupy
Archiwum strony

PSZCZÓŁKI – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Pszczółki 2023/2024 – zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 

GRUPA VII "PSZCZÓŁKI" - Samorządowe Przedszkole w Iłży

BZZZZ…!! W TYM MIESIĄCU PSZCZÓŁKI NAUCZĄ SIĘ…. 

 

 

TEMATYKA  MIESIĘCZNA

 

STYCZEŃ 2024

Tematyka zajęć

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

 1. Tak mija nam czas

Zegar ścienny LI-N2- 35 nauka godzin

 • jakich narzędzi ludzie używali do mierzenia czasu kiedyś i jakich używają dziś
 • skąd się biorą dzień i noc
 • o charakterystycznych cechach pór roku
 • jak wygląda litera s, S
 • jakie są nazwy miesięcy oraz jaka jest ich kolejność
 1. Zwierzęta zimą

  Zwierzęta - PTAKI - SuperKid

 • jakie ptaki zimują w Polsce
 • jakie zwierzęta nie zapadły w sen zimowy
 • jakimi produktami można bezpiecznie dokarmiać zwierzęta
 • kim jest leśniczy
 • jak wygląda litera n, N
 • poznawanie znaku dodawania
 1. Kim są rodzice moich rodziców?Kolorowanki Dzień Babci i Dziadka
 • jakimi zabawkami bawili się ich dziadkowie i babcie
 • w jakie zabawy i gry bawili się i grali ich dziadkowie i babcie
 • jak wygląda litera b, B
 • rozwijanie umiejętności dodawania
 • jak przygotować korale dla babci i krawat dla dziadka
 • jak przygotować przedstawienie dla babci i dziadka
 1. Fryzjer, weterynarz czy lekarz?Poznajemy zawody - Dzieci Młodsze - Kim będę kiedy dorosnę? | przedszkouczek.pl
 • Jak nazywać wybrane zawody
 • jakie zawody wykonują ich bliscy
 • na czym polega praca w różnych zawodach
 • poznawać zawody dawne i współczesne
 • powiedzą, kim chcą być w przyszłości

 

zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Czerwiec

Tydzień XXXVII. Dzień Dziecka

 • zapoznanie z prawami i obowiązkami dzieci, doskonalenie umiejętności współpracy, rozwijanie umiejętności plastycznych, przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej
 • wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt, identyfikowanie poznanych liter, wymienianie sposobów opieki nad zwierzętami, odczuwanie przynależności do grupy, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • wzbudzenie ciekawości świata, wzbogacanie wiadomości na temat przedmiotów, które toną, i tych, które unoszą się na wodzie, przeliczanie elementów w zbiorach, integracja grupy
 • ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, rozwijanie umiejętności wokalnych, sprawności fizycznej, nawiązywanie relacji rówieśniczych w zabawie
 • rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, integracja grupy, ćwiczenie pamięci słuchowej, kształtowanie postawy otwarcia na innych

Tydzień XXXVIII. Wielka wyprawa

 • poznanie charakterystycznych zabytków na świecie, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania pełnymi zdaniami, wczuwanie się w emocje i uczucia innych
 • utrwalenie wiadomości o środkach transportu, rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, kształtowanie poczucia rytmu, doskonalenie pamięci wzrokowej, integracja grupy
 • utrwalanie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych, doskonalenie orientacji przestrzennej, umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, wyrażanie szacunku wobec innych dzieci podczas pracy w grupie
 • uwrażliwienie na muzykę klasyczną i muzykę z różnych stron świata, rozwijanie słuchu muzycznego, ćwiczenie poczucia „pulsu” w muzyce i orientacji w przestrzeni, doskonalenie umiejętności pracy i zabawy w grupie
 • rozwijanie i pobudzanie zmysłu smaku i zapachu, utrwalenie wiadomości o środkach transportu, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, rozwijanie sprawności manualne

 

Tydzień XXXIX. Smaki i zapachy lata

 • utrwalanie wiadomości na temat pory roku, jaką jest lato, rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami, rozwijanie sprawności fizycznej, wczuwanie się w emocje innych dzieci i rozróżnianie ich
 • uwrażliwienie na odbiór sztuki, utrwalanie nazw kolorów w języku angielskim, wyrażanie własnych odczuć w formach plastycznych, budzenie wrażliwości na otaczającą przyrodę
 • poznanie zjawisk atmosferycznych występujących latem, doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach, rozwijanie percepcji słuchowej, pogłębianie relacji rówieśniczych
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, budzenie wrażliwości muzycznej, poznawanie dźwięków gamy i ich nazw, przypomnienie zasad bezpieczeństwa na wakacjach, integracja grupy
 • przełamywanie lęku przed wystąpieniami na forum grupy, rozwijanie umiejętności manualnych, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, wzbudzenie ciekawości świata

Tydzień XL. Wakacyjne przygody

 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas wakacji, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i budowania zdań, rozwijanie sprawności fizycznej i kreatywności
 • poznanie góralskiego folkloru, wprowadzenie do czytania, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, integracja grupy
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą, rozwijanie orientacji przestrzennej, doskonalenie współpracy i integracji grupy
 • rozwijanie słuchu muzycznego, ćwiczenie pamięci, rozwijanie umiejętności tanecznych i sprawności fizycznej, pogłębianie relacji rówieśniczych
 • oswajanie nowych doświadczeń związanych z zakończeniem przedszkola, rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, wzmacnianie więzi przyjacielskich, pobudzanie i stymulowanie zmysłów

 

 

Miesięczny rozkład materiału w grupie “Pszczółki”

Czerwiec- tutaj

Maj-  tutaj

Marzec tutaj

Luty tutaj

Styczeń – tutaj

Grudzień – tutaj 

Listopad- tutaj

Październik – tutaj

 Wrzesień- tutaj

 

W roku szkolnym 2021/2022 będziemy  realizować: