Grupy
Archiwum strony

Ramowy rozkład dnia dziecka w przedszkolu

6.00 – 8.15
Schodzenie się dzieci; swobodne zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, swobodna działalność plastyczna.

8.15 – 9.00
Zabiegi higieniczne, śniadanie; przygotowanie do zajęć.

9.00 – 11.20
Organizowanie sytuacji wychowawczo –dydaktycznych sprzyjających osiąganiu celów z zakresu wychowania  umysłowego, zdrowotnego, społeczno – moralnego i estetycznego.
3-latki – 1 zajęcia 10-minutowe
4-latki – 1 zajęcia 20-minutowe
5-latki – 2 zajęcia 20-minutowe
6-latki – 2 zajęcia 30-minutowe

Swobodna działalność dzieci w zależności od potrzeb i aktualnych zainteresowań, życzeń i oczekiwań dzieci, ich kondycji psychicznej i fizycznej w danym dniu, pogody – mogą to być: zajęcia i zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, ruchowo – taneczne, dydaktyczne, spacery,  zabawy w ogrodzie.

11.20 – 12.15
Zabiegi higieniczne, obiad.

12.15 – 16.30
Poobiedni odpoczynek (3-latki na leżakach); organizowanie sytuacji dydaktycznych z całą grupą, swobodna działalność dzieci j.w.: zabawy w ogrodzie,
praca wspomagająca indywidualna lub z małą grup.

Podwieczorek; swobodna działalność dzieci.