Grupy
Archiwum strony

Zajączki 2023/2024 – szczegółowy rozkład dnia

 

Dzień tygodnia Rodzaj zajęć dydaktycznych
Poniedziałek         Mowa Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne
Wtorek Kształtowanie pojęć matematycznych Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
Środa Mowa Umuzykalnienie
Czwartek Umuzykalnienie Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne
Piątek Mowa Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

RELIGIA 9:00-9:30 PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI

J. ANGIELSKI 10:00-10:30 ŚRODY I PIĄTKI

 

 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE 5-LATKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Godziny od

7:30-16:30

                         Rodzaj aktywności, forma
7:30-8:15 Rozmowy indywidualne z przychodzącymi dziećmi. Praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka. Zabawy przy stoliku w małych grupach, poranne porządkowanie sali
8:15-8:30 Ćwiczenia poranne, zabawy integrujące grupę, zabawy logopedyczne
8:30-9:00 Czynności higieniczno-pielęgnacyjne przed i po posiłku. Śniadanie
9:00-9:30 ŚR,PT Religia
9:00-9:40 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela z wykorzystaniem różnych form i metod pracy uwzględniając indywidualne możliwości dziecka i jego zainteresowania zgodne z podstawą programową i programem wychowania przedszkolnego „Trefliki”.
9:40-11:00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań . Zabawy wspólne przy stolikach w małych grupach. Zdobywanie przez dzieci różnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu min. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych:  zabawy i ćwiczenia w sali z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zabawy ruchowe z wykorzystaniem metod twórczych, gry zabawy stolikowe, tematyczne, konstrukcyjne, działalność plastyczna , zabawy kołowe, zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy słowne, logopedyczne, zabawy i ćwiczenia słuchu fonetycznego
10:00-10:30 ŚR,PT Angielski
11:00-11:30 Zabawy kołowe, zabawy z emocjami
11:30-12:00 Zabiegi organizacyjne i higieniczno-pielęgnacyjne. Obiad
12:00-12:20 Słuchanie opowiadań i bajek czytanych przez N-la, odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej,
12:20-13:30 Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania, zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności  własnej dziecka . Zabawy wspierające rozwój umiejętności z zakresu percepcji wzrokowej i słuchowej. Zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu m.in. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze.
13:30-13:45 Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i czynności samoobsługowe. Podwieczorek
13:45-16:30 Zabawy z nauczycielem-kołowe, słowne, muzyczno-ruchowe . Praca indywidualna wspomagająca rozwój dzieci. Zabawy przy stolikach w małych grupach z własnego wyboru dzieci. Prace porządkowe w Sali.