Grupy
Archiwum strony

szczegółowy rozkład dnia

8:00 – 8:20 : Schodzenie się dzieci.  Rozmowy indywidualne z dziećmi. Swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy dowolne przy stolikach z inicjatywy dziecka, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, wspólne zabawy kołowe, zabawy paluszkowe, poranne ćwiczenia ruchowe.

8:20 – 8:30: – Sprzątanie po zabawie. Czynności sanitarno-higieniczne przed śniadaniem.

8:30 – 9:00: – ŚNIADANIE – kulturalne spożywanie posiłku. Czynności higieniczne po śniadaniu.

9:00 – 9:15: – Zajęcia dydaktyczne – organizowanie sytuacji wychowawczo–dydaktycznych sprzyjających osiąganiu celów z różnych obszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego, z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy, uwzględniając indywidualne możliwości i zainteresowania dziecka, zgodnie z programem wychowania przedszkolnego autorstwa Doroty Kossakowskiej “Trefliki w przedszkolu”.

10:00 – 10:30: – Język angielski – środa i czwartek – zgodnie z programem nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat „Oxford University Press” aut.M.Szpotowicz i M.Szulc-Kurpaska.

9:15 – 11:20: – Swobodna działalność dzieci w zależności od potrzeb i aktualnych zainteresowań: zajęcia i zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne, badawcze, ruchowo-taneczne, dydaktyczne.

– Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze (zależnie od warunków atmosferycznych).

11:20 – 11:30: – Czynności higieniczne przed obiadem.

11:30 – 12:00: – OBIAD – ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne spożywanie posiłku, stosowanie zwrotów grzecznościowych. Czynności higieniczne po obiedzie.

12:00 – 13:45: – Poobiedni odpoczynek – leżakowanie, spokojny odpoczynek dzieci, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela  i/lub muzyki relaksacyjnej.

13:45 – 14:00: – Czynności samoobsługowe (np. zakładanie kapci). Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem.

14:00 – 14:20: – PODWIECZOREK. Zabiegi higieniczne po podwieczorku.

14:20 – 16:00: – Zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy muzyczno-ruchowe, tematyczne, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, gry i zabawy stolikowe, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, indywidualne rozmowy z dziećmi. Rozchodzenie się dzieci.