Grupy
Archiwum strony

Dinusie 2023/2024 – szczegółowy rozkład dnia

Szczegółowy rozkład dnia w grupie “Dinusie” w roku 2023/2024:

6:00 – 8:00

 • Schodzenie się dzieci.  Rozmowy indywidualne z dziećmi.
 • Swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy dowolne przy stolikach z inicjatywy dziecka, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne.
 • Praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka.
 • Zabawy logopedyczne.

8:00 – 8:20

 • Wspólne zabawy kołowe, zabawy paluszkowe,
 • Poranne ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową.

8:20 – 8:30

 • Czynności porządkowe. Czynności sanitarno-higieniczne przed śniadaniem.

8:30 – 9:00

 • ŚNIADANIE – kulturalne spożywanie posiłku. Czynności higieniczne po śniadaniu.

9:00 – 9:20

 • Zajęcia dydaktyczne – organizowanie sytuacji wychowawczo–dydaktycznych sprzyjających osiąganiu celów z różnych obszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego, z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy, uwzględniając indywidualne możliwości i zainteresowania dziecka, zgodnie z programem wychowania przedszkolnego autorstwa  Doroty Kossakowskiej „Trefliki w przedszkolu”.

9:20 – 11:20

 • Swobodna działalność dzieci w zależności od potrzeb i aktualnych zainteresowań: zajęcia i zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne, badawcze, ruchowo-taneczne, dydaktyczne.
 • Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze (zależnie od warunków atmosferycznych).

11:20 – 11:30

 • Czynności higieniczne przed obiadem.

11:30 – 12:00

 • OBIAD – ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne spożywanie posiłku, stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Czynności higieniczne po obiedzie.

12:00 – 13:30

 • Poobiedni odpoczynek na dywanie, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub muzyki relaksacyjnej.
 • zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu m.in. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym , obserwacje przyrodnicze; zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności własnej dziecka;
 • rozmowy indywidualne z dziećmi;
 • praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka;
 • zabawy dydaktyczne; ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój umiejętności z zakresu percepcji wzrokowej i słuchowej;
 • zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe i kołowe ze śpiewem;
 • prace porządkowe w sali.

Język angielski–zgodnie z programem nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat „Oxford University Press” aut.M.Szpotowicz i  M.Szulc-Kurpaska.

 • środa 12:30-13:00
 • piątek 12:00-12:30

13:30 – 14:00

 • PODWIECZOREK.
 • Zabiegi higieniczne przed i po podwieczorku.

14:00 – 14:30

 • Zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy muzyczno-ruchowe, tematyczne, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, gry i zabawy stolikowe, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, indywidualne rozmowy z dziećmi.
 • Czynności porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.