Grupy
Archiwum strony

BIEDRONKI – szczegółowy rozkład dnia

szczegółowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dziecka w przedszkolu

8.00– 8.15

Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z przychodzącymi dziećmi. Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, swobodna działalność plastyczna. Wspólne zabawy kołowe ze śpiewem. Praca indywidualna mająca na celu wspomagani rozwoju dziecka ,jego zainteresowań i zdolności.

8.15 – 9.00

Ćwiczenia poranne ,zabawy integrujące grupę.

Śniadanie-kulturalne spożywanie posiłku w ciszy.

Zabiegi higieniczne przed i po posiłku .

9.00-10:00

Planowane zajęcia dydaktyczne -stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych z wykorzystywaniem różnych form i metod pracy ,uwzględniających indywidualne możliwości dziecka i jego zainteresowania zgodne z programem wychowania przedszkolnego „Program wychowania przedszkolnego autorstwa W. Żaby- Żabińskiej ,W. Majewskiej i R. Paździo Wydawnictwa MacEdukacja;

 

10:00-11:00

Swobodna działalność dzieci w zależności od potrzeb aktualnych zainteresowań,  pogody (np. zajęcia i zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze); Pobyt dzieci na świeżym powietrzu (np. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe , obserwacje przyrodnicze ).

10:30 -11:00

Religia PONIEDZIAŁE I CZWARTEK

J.angielki WTOREK I PIĄTEK

11:00 -11:30

ćwiczenia słuchu fonematycznego ,logopedyczne, zabawy słowne .

11.30-12.10

Obiad –kulturalne spożywanie posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

Zabiegi higieniczne przed i po posiłku.

12.10-14.00

Poobiedni odpoczynek-słuchanie opowiadań i bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej -praca w książce.

Organizowanie sytuacji dydaktycznych z całą grupą, swobodna działalność dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy w ogrodzie, praca wspomagająca indywidualna lub z małą grupą dzieci. Zabawy dydaktyczne, zabawy kołowe ze śpiewem ,zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne ,zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności własnej dziecka, zabawy ruchowe.

14.00-14.20

Podwieczorek – zabiegi higieniczne przed i po podwieczorku.

14.20-14;30

Swobodna działalność dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.  Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, zabawy kołowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne, zabawy stolikowe rozwijające sprawność manualną ,zabawy stolikowe w małych grupach z wyboru dzieci, prace porządkowe w sali.

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Zajęcia umysłowe Rytmika Zajęcia matematyczne Zajęcia umysłowe Zajęcia umysłowe
Zajęcia plastyczne Ćwiczenia

gimnastyczne

Ćwiczenia

gimnastyczne

Zajęcia plastyczne Rytmika
Język angielski -ruch z muzyką   Język angielski-

ruch z muzyką

   
Przygotowanie do nauki pisania i czytania Utrwalenie pojęć matematycznych Przygotowanie do nauki pisania i czytania Przygotowanie do nauki pisania i czytania Przygotowanie do nauki pisania i czytania

 

 

PLAN PRACY NAUCZYCIELI W GRUPIE „BIEDRONKI”

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
mgr Justyna Brachman 11:30-15:00 7:00-15:00 10:30-15:00 7:30-10:30 7:00-12:00
mgr Agnieszka Liszka 8:00-11:00   8:00-10:00 10:30-15:00 12:00-14:30
mgr Bożena Niksza-Rudzka 6:00-8:00

11:00-11:30

  10:00-10:30    
mgr Alicja Szatkowska       7:00-7:30 14:30-15:00
mgr Maria Bugdol   6:00-8:00      
mgr Ludmiła Gruca     6:00-8:00   6:00-7:00
mgr Małgorzata Barteczko       6:00-7:00