Grupy
Archiwum strony

zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

CZERWIEC

I. Muzyka wokół nas

Zabawy ortofoniczne, usprawnianie narządów artykulacyjnych, poznanie nazw i dźwięków instrumentów, gry ćwiczące spostrzegawczość, zabawy rytmiczno- ruchowe, “Połącz liniami” – ćwiczenia graficzne.

II. Czym podróżujemy?

Poznanie nazw i wyglądu środków komunikacji, Pojazdy – zabawa naśladowcza, Co pływa, co jeździ, co lata? – zabawa klasyfikacyjna, kolorowanie wg wzoru, ćwiczenia słuchowe.

III. Wakacje

Rozmowa w oparciu o wiersz i ilustracje, poznanie sposobów spędzania czasu latem, omówienie zasad bezpiecznego wypoczynku, zabawy z chustą animacyjną, “Zgadnij o czym mówię” – zabawa słowna, “Wakacyjne stroje” – zabawy matematyczne, doskonalenie grupowania przedmiotów wg podanych cech.

IV. Smaki lata

“Kolory tęczy” – rozmowa w oparciu o wiersz, “Ścieżka” – zabawa z elementem równowagi, “Krople letniego deszczu”- doskonalenie umiejętności porównywania, zabawy rytmiczno- ruchowe, “Owoce są smaczne i zdrowe” – rozwijanie wrażliwości smakowej, utrwalanie wiadomości o owocach, Pióra – ćwiczenia oddechowe.