Grupy
Archiwum strony

zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

WRZESIEŃ

I. Witaj w przedszkolu

Zachęcanie do zabaw w wybranych kącikach zainteresowań, dbanie o atmosferę przyjaźni, poznanie imion kolegów i koleżanek, zachęcanie do aktywności ruchowych, integrowanie grupy.

II. Jestem grzecznym przedszkolakiem

Wdrażanie dzieci do udzielania odpowiedzi, rozwijanie poczucia rytmu, zapoznanie z nazwami kącików w sali, zapoznanie z figurą geometryczną – koło, wdrażanie do przyjmowania właściwej pozycji ciała podczas rysowania, Kolorowe obrazki – swobodna aktywność plastyczna z wykorzystaniem farb, wprowadzenie piosenki Przedszkolaczek, Kodeks przedszkolaka  zapoznanie z zasadami jakie panują w przedszkolu, nauka spacerowania jeden za drugim oraz z wężem spacerowym.

III. Ja i moi koledzy

Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu, zabawy integracyjne, wprowadzenie pojęcia “para”, utrwalanie piosenki, uświadomienie dzieciom potrzeby przepraszania za niewłaściwe zachowanie, Deszczowa pogoda – praca plastyczna doklejanie kropel deszczu i kolorowanie parasolki, zapoznanie z różnymi pogodami za oknem.

IV. Nadchodzi jesień

Poszerzenie wiedzy przyrodniczej, kształtowanie postaw proekologicznych, zachęcanie do prawidłowego wykonywania ćwiczeń ruchowych i oddechowych, porównywanie wielkości przedmiotów, zapoznanie z rodzaje drzew i ich liści, reagowanie na sygnały dźwiękowe, Pan i Pani Jesień – praca plastyczna z liśćmi, zapoznanie z zmianami zachodzącymi w przyrodzie jesienią, powitanie Jesieni – zapoznanie z kącikiem przyrodniczym, spacer do parku.

V. Bezpieczna droga do przedszkola

Droga do przedszkola- zapoznanie z bezpiecznym poruszaniem się po drodze, swobodne wypowiedzi dzieci w oparciu o ilustracje, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, liczymy koła samochodów, rozpoznanie kształtu koła, poznanie kształtu kwadratu, poznanie tempa szybkiego i wolnego, reagowanie na znak zielony-idziemy czerwony- stop, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności przechodzenia przez pasy, Na ulicy – pokazywanka przy piosence, Sygnalizacja świetlna– praca plastyczna.