Grupy
Archiwum strony

Liski 2023/2024 – szczegółowy rozkład dnia

Szczegółowy rozkład dnia grupa „Liski”

7:00-8:00 (1h) Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Zabawy konstrukcyjne, układanie puzzli. Swobodne zabawy według  zainteresowań dzieci.

8:00-8:20 (20min) Poranne zabawy ruchowe i gimnastyczne.

8:20-8:30 (10min) Czynności sanitarno-higieniczne w łazience przed śniadaniem.

8:30-9:00 (30min) Śniadanie- kulturalne spożywanie posiłku, czynności higieniczne po śniadaniu.

9:00-9:20 (20min) Zajęcia dydaktyczne- organizowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych sprzyjających osiąganiu celów z różnych obszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego z wykorzystaniem różnych form i metod pracy z dziećmi.

9:20-11:20 (2h) Swobodna działalność dzieci w kącikach zainteresowań. Zabawy tematyczne, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

9:30-10:00 (30min)  Język angielski – 2 razy w tygodniu (środa i piątek).

11:20-11:30 (10min) Czynności sanitarno-higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.

11:30- 12:00 (30min) Obiad- ćwiczenie umiejętności prawidłowego spożywania posiłków oraz posługiwania się sztućcami, kulturalne spożywanie posiłków. Czynności higieniczne po obiedzie.

12:00-13:20 (1h20min) Leżakowanie- poobiedni relaks, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

13:20-13:30 (10min) Czynności samoobsługowe m.in. zakładanie kapci. Czynności higieniczne przed podwieczorkiem.

13:30- 13:50 (20min) Podwieczorek- samodzielne zjadanie posiłku. Zabiegi higieniczne po podwieczorku.

13:50- 15:00 (1h 10min) Zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy tematyczne, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, gry i zabawy, zabawy dowolne zabawy dzieci według zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.