Grupy
Archiwum strony

Motylki 2023/2024 – szczegółowy rozkład dnia

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA “MOTYLKI” ROK SZKOLNY 2023/2024

WYCHOWAWCA: IZABELA DUKACZEWSKA

8.00 – 8.15

 • Schodzenie się dzieci do sali; indywidualne rozmowy z dzieckiem;
 • Podejmowanie zabaw swobodnych w zależności od zainteresowań dziecka;
 • Zabawy muzyczne, ruchowe, muzyczno-ruchowe, plastyczne, artystyczne oraz kreatywne;
 • Praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka;
 • Prace porządkowo-gospodarcze.

8.15-8.25

 • Zestaw ćwiczeń porannych;Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.

8:25 – 8.30

 • Czynności porządkowe i higieniczne przygotowujące do śniadania.

8.30 – 8.55

 • Śniadanie;
 • ćwiczenia logopedyczne usprawniające aparat mowy, zabawy ortofoniczne  (z uwzględnieniem dzieci objętych terapią logopedyczną).

8.55 – 9.00

 • Czynności samoobsługowe i higieniczne.

9.00 – 10.00

 • Sytuacje edukacyjne z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości dziecka, realizowane według podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programu wychowania przedszkolnego: „Sześciolatek – razem uczymy się”.

10.00 – 11.00

 • Pobyt na świeżym powietrzu: spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, prowadzenie obserwacji przyrodniczych;
 • W przypadku niesprzyjającej aury zabawy ruchowe i dowolne w sali zabaw:
 • zabawy ruchowe, muzyczno- ruchowe: pląs, taniec, śpiew;
 • zabawy swobodne rozwijające zainteresowania dzieci;
 • zabawy tematyczne w wybranych kącikach zabaw;
 • zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne; gry i zabawy stolikowe: puzzle, układanki, gry planszowe, działalność twórcza, plastyczna i techniczna;
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych w kąciku książki;
 • zabawy organizowane przy niewielkim udziale nauczyciela z całą grupą lub w małych zespołach;
 • kontakty indywidualne z dziećmi.
 • realizacja projektów edukacyjnych „W zdrowym ciele zdrowy duch; wie to każdy mały zuch”.
 • W poniedziałek i piątek – religia od 10.30- 11.00.

11.00 – 11.30

 • Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej;
 • Zabawy w kole;
 • W czwartki język angielski.

11.30 – 12.15

 • Czynności higieniczno-porządkowe;
 • Obiad;
 • Odpoczynek po obiedzie – słuchanie muzyki relaksacyjnej, masażyki, słuchanie bajek i czytanych przez nauczyciela.

12.15 – 13.25

 • Ćwiczenia i zabawy usprawniające motorykę dużą i małą: grafomotoryka, motoryka precyzyjna
 • Przygotowanie do nauki pisania i czytania.
 • Zabawy organizowane przez nauczyciela;
 • Zabawy muzyczno- ruchowe z pląsem, tańcem i śpiewem;
 • Prace porządkowo-gospodarcze;
 • Swobodna działalność twórcza: plastyczna, techniczna, konstrukcyjno- manipulacyjna;
 • Praca stymulacyjna traktowana indywidualnie – gry i zabawy dydaktyczne systematyzujące wiadomości i utrwalające umiejętności, zdolności i zainteresowania.

13.25 – 13.30

 • Czynności higieniczno-porządkowe.

13.30 – 14.00

 • Podwieczorek.

14.00 – 15.00

 

 • Kontakty indywidualne z dziećmi;
 • Gry i zabawy stolikowe w małych grupach;
 • Korzystanie z kącików tematycznych (plastyczny, czytelniczy) – rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci;
 • Zabawy i ćwiczenia rozwojowe wynikające z potrzeb indywidualnych dziecka, wyrównywanie deficytów poznawczych;
 • Prace porządkowo-gospodarcze;
 • Rozchodzenie się dzieci do domu.