Grupy
Archiwum strony

szczegółowy rozkład dnia

 

8:00 – 8:30

 • Schodzenie się dzieci. Zabiegi higieniczne po przyjściu do przedszkola. Rozmowy indywidualne z dziećmi.

 • Swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy dowolne przy stolikach z inicjatywy dziecka, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, wspólne zabawy kołowe, zabawy paluszkowe.

 • Zestaw ćwiczeń porannych.

 • Czynności sanitarno-higieniczne przed śniadaniem.

8:30 – 9:00

 • ŚNIADANIE – kulturalne spożywanie posiłku.

 • Czynności higieniczne po śniadaniu.

9:00 – 9:30

 • Zajęcia dydaktyczne – organizowanie sytuacji wychowawczo–dydaktycznych sprzyjających osiąganiu celów z różnych obszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego, z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy, uwzględniając indywidualne możliwości i zainteresowania dziecka, zgodnie z programem wychowania przedszkolnego autorstwa Jolanty Wasilewskiej “Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”, wyd. WSiP.

9:30 – 11:30

 • Swobodna działalność dzieci w zależności od potrzeb i aktualnych zainteresowań: zajęcia i zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne, badawcze, ruchowo-taneczne, dydaktyczne.

 • Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze (zależnie od warunków atmosferycznych).

 • Język angielski – czwartek i piątek – zgodnie z programem nauczania Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3, 4, 5 i 6-latków” M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska, Oxford University Press.

 • Czynności higieniczne przed obiadem.

11:30 – 12:00

 • OBIAD – ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne spożywanie posiłku, stosowanie zwrotów grzecznościowych.

 • Czynności higieniczne po obiedzie.

12:00 – 12:10

 • Poobiedni odpoczynek – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela.

12:10 – 12:40

 • Gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia i zabawy wspeirające rozwój umiejętności z zakresu percepcji wzrokowej i słuchowej, praca z kartmi pracy.

12:40 – 14:00

 • Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, muzyczno-ruchowe, kołowe ze śpiewem, zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności własnej dziecka. Rozmowy idywidualne z dziećmi. Praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka.

 • Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem.

14:00 – 14:20

 • PODWIECZOREK. Zabiegi higieniczne po podwieczorku.

14:20 – 16:30

 • Słuchanie bajek wybranych przez dzieci. Zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy muzyczno-ruchowe, tematyczne, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, gry i zabawy stolikowe, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, indywidualne rozmowy z dziećmi. Praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka. Prace porządkowe w sali.