Grupy
Archiwum strony

szczegółowy rozkład dnia

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY MOTYLKI

6.00 – 8.15

 

–         zabiegi higieniczne po przyjściu do przedszkola;

–         rozmowy indywidualne z przychodzącymi dziećmi;

–         zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, swobodne zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy kołowe ze śpiewem;

–         zabawy w przy stoliczkach w małych grupach – układanie układanek, puzzli, rysowanie;

–         prace porządkowe w sali.

8.15 – 9.00

 

–         zestaw ćwiczeń porannych;

–         zabawy integrujące grupę;

–         zabawy dydaktyczne, plastyczne, matematyczne;

–         utrwalanie poznanych wierszy, piosenek;

–         czynności higieniczno-pielęgnacyjne przed i po posiłku;

–         nakrywanie i sprzątanie ze stołów;

–         śniadanie.

9.00 – 10.15

 

–         planowane zajęcia dydaktyczne zawierające treści z różnych dziedzin wychowania (zajęcia umysłowe, matematyczne, umuzykalniające, ruchowe, plastyczne lub techniczne) organizowane przez nauczyciela z wykorzystaniem różnych form i metod pracy, uwzględniające indywidualne możliwości dziecka zgodnie z programem „Planeta dzieci”;

–         religia (poniedziałek i czwartek);

10.15 – 11.15

 

–         zabawy dowolne w kącikach zainteresowań;

–         zabawy przy stolikach w małych grupach;

–         zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu m.in. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym , obserwacje przyrodnicze;

zabawy i ćwiczenia ruchowe w sali z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego, zabawy ruchowe z wykorzystaniem metod twórczych lub zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, gry i zabawy stolikowe, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, swobodna działalność plastyczna, zabawy kołowe i muzyczno-ruchowe;

–         praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka;

–         prace porządkowe.

11.15 – 12.00

 

–         zabawy ruchowe, słowne, kołowe ze śpiewem, logopedyczne,

–         zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne przed i po posiłku;

–         nakrywanie i sprzątanie ze stołów;

–         obiad.

12.00 – 14.00

 

–         odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej;

–         słuchanie opowiadań i bajek czytanych przez nauczyciela

–         przygotowanie do nauki czytania i pisana

–         przygotowanie do nauki pojęć matematycznych

–         zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu m.in. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym , obserwacje przyrodnicze;

–         zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności własnej dziecka;

–         rozmowy indywidualne z dziećmi;

–         praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka;

–         zabawy dydaktyczne;

–         ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój umiejętności z zakresu percepcji wzrokowej i słuchowej;

–         zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe i kołowe ze śpiewem;

–         język angielski (środa i czwartek)

–         prace porządkowe w sali.