Grupy
Archiwum strony

zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

MAJ

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj:

1. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznawanie symboli narodowych oraz wiadomości o Polsce;
2. Kształtowanie szacunku do książek. Zapoznanie z kanonem bajek klasycznych.
3. Kształtowanie wartości jaką jest miłość, rodzina.
4. Kształtowanie umiejętności wyrażania miłości wobec członków swojej najbliższej rodziny

 

KWIECIEŃ

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień:

1. Poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi; wykonywanie ozdób wielkanocnych.
2. Kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej.
3. Kształtowanie postawy proekologicznej; poznanie pojęć: ekologia, ekokultura.
4. Kształtowanie szacunku do książek, rozumienie roli książki w życiu codziennym, poznawanie różnych rodzajów książek.

MARZEC

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec:

1. Wdrażanie dzieci do zapoznania się z odkryciami związanymi z kosmosem, poznanie zawodu astronoma.
2. Wdrażanie dzieci do nazywania zjawisk pogodowych, wyjaśnienie pojęcia ,,W marcu jak w garncu”.
3. Utrwalanie nazw kwiatów kwitnących na wiosnę, przylatujących ptaków, omówienie zwiastunów wiosny.
4. Zapoznanie dzieci z pracą rolnika, omawianie życia zwierząt mieszkających w kurniku i w zagrodzie.
5. Zapoznanie z wielkanocnymi tradycjami, wykonywanie wielkanocnych dekoracji.

Uczestniczy w zaplanowanych teatrzykach

LUTY

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty:

 1. Wprowadzenie liczby 7
 2. Wprowadzenie liter: S,R
 3. Poznaje cztery żywioły
 4. Przedstawia na pracy plastycznej wymarzoną wyprawę
 5. Rozmawia o podróżach

Uczestniczy w zajęciach z profilaktyki i higieny jamy ustnej

STYCZEŃ

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń:

 1. Wprowadzenie liczby 6
 2. Wprowadzenie liter: B, N
 3. Świąteczny występ dla babci i dziadków
 4. Kształtowanie postawy szacunku względem osób starszych
 5. Uświadamianie pozytywnego wpływu sportu na zdrowie człowieka
 6. Poznanie sił przyrody

GRUDZIEŃ

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień:

 1. Poznanie sposobów dbania o czyste powietrze
 2. Wprowadzenie liczby 5
 3. Wprowadzenie liter: Y, Z
 4. Uczestniczenie w świątecznym występie dla rodziców
 5. Poznanie tradycji świątecznych
 6. Uświadamianie przemijania czasu

LISTOPAD

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad:

 1. Świętowanie Dnia Niepodległości
 2. Wprowadzenie liczby 3,4
 3. Wprowadzenie liter: D, E, U, K
 4. Wspólny wyjazd do Teatru na przedstawienie
 5. Przybliżanie znaczenia miłości do ojczyzny, pomysłowości i troskliwości

PAŹDZIERNIK

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik:

 1. Poznawanie jesiennej przyrody
 2. Wprowadzenie cyfry 1,2
 3. Wprowadzenie liter: M,.L,T,I
 4. Branie udziału w przygotowaniach i występie z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 5. Przybliżanie znaczenia piękna przyrody i pracowitości

WRZESIEŃ

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień:

 1. Zapoznanie z nową wychowawczynią, salą, znaczkami, oraz nowymi kolegami i koleżankami
 2. Zapoznanie z zasadami dobrego i bezpiecznego zachowania panującymi w przedszkolu.
 3. Integrowanie się z grupą przedszkolną i pogłębianie wzajemnych więzi
 4. Poznanie zasad bezpieczeństwa na drodze
 5. Poznanie zasad udzielania pomocy