Grupy
Archiwum strony

Żabki – TEGO SIĘ UCZYMY

PLAN PRACY NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE „ŻABKI”

Tydzień 1 – Niby tacy sami, a jednak inni

 1. Stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
 2. Kształtowanie poczucia własnej wartości i postawy tolerancji.
 3. Układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń.
 4. Wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

Tydzień 2 – Wakacyjne podróże

 1. Poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki.
 2. Omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu.
 3. Dzielenie się wrażeniami z pobytu poza swoim miejscem zamieszkania, np. wyjazdów do rodziny.
 4. Dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku).

Tydzień 3 – Morze czy góry

 1. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
 2. Śpiewa piosenki o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 3. Zna zasady bezpiecznego zachowania nad wodą.
 4. Przelicza elementy zbioru i dopasowuje do obrazu graficznego cyfr od 1 do 4.

Tydzień 4 – Pożegnania nadszedł czas

 1. Powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek.
 2. Nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.)
 3. Przeliczanie elementów zbioru w zakresie 1-4.

Tydzień 5 – Projekt las

 1. Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
 2. Skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 3. Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość i przynależność.

 

PLAN PRACY NA MIESIĄC MAJ W GRUPIE „ŻABKI”

Tydzień 1 – Moja miejscowość, mój region

 1. Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.
 2. Zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.)
 3. Wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

Tydzień 2 – Łąka w maju

 1. Obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących wiosną
  w przyrodzie
 2. Poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli
 3. Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość
  i przynależność

Tydzień 3 – Wiosna na wsi

 1. Poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi, porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa.
 2. Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 3. Poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…)

Tydzień 4 – Święto rodziców

 1. Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 2. Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny
 3. Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

 

PLAN PRACY NA MIESIĄC KWIECIEŃ W GRUPIE „ŻABKI”

Tydzień 1 – Wiosenne przebudzenie

 1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 2. Poznawanie oznak nadchodzącej wiosny
 3. Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 4. Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Tydzień 2 – Wiosenne powroty

 1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 2. Omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).
 3. Układanie figur, patyczków, klocków według podanego wzoru.
 4. Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.

Tydzień 3 – Dbamy o przyrodę

 1. Poznawanie sposobów ochrony środowiska
 2. Obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.
 3. Porównywanie przedmiotów i ich klasyfikowanie.
 4. Aktywne uczestniczenie w zajęciach.

Tydzień 4 – Moja ojczyzna

 1. Poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 2. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka wybranych (krótkich) wierszy na pamięć.
 3. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności i narodu.
 4. Utrwalanie swojego imienia, nazwiska i adresu.

 

PLAN PRACY NA MIESIĄC MARZEC W GRUPIE „ŻABKI”

Tydzień 1 – Świat techniki

 1. Określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto).
 2. Poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy.
 3. Określanie ról różnych zawodów w życiu społecznym
 4. Dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach, układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

Tydzień 2 – Zwierzęta z dżungli i sawanny

 1. Poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych i ich zwyczajów.
 2. Skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 3. Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki
  do kredek).

Tydzień 3 – Zwierzęta naszych pól i lasów

 1. Poszerzanie wiedzy o zwierzętach mieszkających na naszych polach
  i w lasach.
 2. Rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia.
 3. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej.

Tydzień 4 – Marcowa pogoda

 1. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.
 2. Nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 3. Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 4. Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Tydzień 5 – Wielkanoc

 1. Wzbogacanie wiadomości na temat Wielkanocy.
 2. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy.
 3. Wykorzystanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

 

PLAN PRACY NA MIESIĄC LUTY W GRUPIE „ŻABKI”

Tydzień 1 – Zima i zwierzęta

 1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie podczas zimy.
 2. Zapoznanie z wyglądem i sposobem żywienia się wybranych ptaków zimujących w Polsce
 3. Liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Tydzień 2 – W świecie sztuki – muzyka

 1. Rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów.
 2. Słuchanie utworów instrumentalnych i śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 3. Określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok.

Tydzień 3 – Stop Smog

 1. Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.
 2. Zapoznanie z kolorami w Indeksie Jakości Powietrza.
 3. Wyrobienie nawyku właściwego zachowania podczas dni z przekroczoną normą pyłów w powietrzu,
 4. Zapoznanie ze sposobami walki ze smogiem

Tydzień 4 –  Ziemia – planeta ludzi

 1. Przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planety, Ziemia, Księżyc. Poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.
 2. Poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki.
 3. Utrwalanie nazw figur geometrycznych. Układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

 

PLAN PRACY NA MIESIĄC STYCZEŃ W GRUPIE „ŻABKI”

Tydzień 3 – Babcia i dziadek

 1. Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama tata, siostra, brat, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 2. Liczenie na palcach w zakresie dostępnym dziecku.
 3. Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
 4. Nauka piosenki Babciu droga babciu oraz życzeń dla babci i dziadka.

Tydzień 4 – Baśnie, bajki, bajeczki

1. Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów.
2. Dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek.
3. Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów.