Grupy
Archiwum strony

Skrzaty 2023/2024 – szczegółowy rozkład dnia

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE „SKRZATY” 3-4LATKI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

6:30 – 8:15

 • Schodzenie się dzieci. Zabiegi higieniczne po przyjściu do przedszkola. Rozmowy indywidualne z dziećmi.
 • Swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy dowolne przy stolikach z inicjatywy dziecka, swobodna działalność plastyczna i techniczna, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, wspólne zabawy kołowe, muzyczno-ruchowe, zabawy paluszkowe.
 • Praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka.

8:15-8:30

 • Zestaw ćwiczeń porannych- usprawnianie koordynacji ruchowej i dużych grup mięśniowych.
 • Czynności sanitarno-higieniczne przed śniadaniem.

8:30 – 9:00

 • Śniadanie – kulturalne spożywanie posiłku.
 • Czynności higieniczne po śniadaniu.

9:00 – 9:20

 • Zajęcia dydaktyczne – organizowanie sytuacji wychowawczo–dydaktycznych sprzyjających osiąganiu celów z różnych obszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego, z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy, uwzględniając indywidualne możliwości i zainteresowania dziecka, zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego i programem wychowania przedszkolnego autorstwa Jolanty Wasilewskiej “Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”, wyd. WSiP.

9:20 – 11:15

 • organizacja wyjścia na świeże powietrze;
 • pobyt na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, prowadzenie obserwacji przyrodniczych;

W przypadku niesprzyjającej aury zabawy ruchowe i dowolne w sali zabaw:

 • zabawy ruchowe, muzyczno- ruchowe: pląs, taniec, śpiew;
 • zabawy swobodne rozwijające zainteresowania dzieci;
 • zabawy tematyczne w wybranych kącikach zabaw;
 • zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne; gry i zabawy stolikowe: puzzle, układanki, gry planszowe, działalność twórcza, plastyczna i techniczna;
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych w kąciku książki;
 • zabawy organizowane przy niewielkim udziale nauczyciela z całą grupą lub w małych zespołach;
 • kontakty indywidualne z dziećmi;
 • realizacja projektów edukacyjnych „Z Kicią Kocią Maluchy zmieniają się w zuchy”, „Zdrowo i sportowo”.

11:15-11:30

 • Zabiegi higieniczne przed obiadem.
 • Zabawy kołowe.

11:30 – 12:15

 • Obiad – ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne spożywanie posiłku, stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Czynności higieniczne po obiedzie.
 • Poobiedni odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, masażyki, słuchanie bajek i słuchowisk.

12:15 – 13:20

 • praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka;
 • zabawy logopedyczne ze szczególnym uwzględnieniem grupy logopedycznej;
 • zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub spacery;
 • zabawy organizowane przez nauczyciela;
 • zabawy muzyczno- ruchowe z pląsem, tańcem i śpiewem;
 • swobodna działalność twórcza: plastyczna, techniczna, konstrukcyjno- manipulacyjna;
 • ćwiczenia i zabawy usprawniające motorykę dużą i małą: grafomotoryka, motoryka precyzyjna;
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań;
 • czynności porządkowe;
 • angielski:

-środa 12:00-12:30,

-piątek 12:30-13:00.

13:20 – 14:15

 • Zabiegi higieniczne.
 • Zabawy kołowe.

14:15 – 16:30

 • Kontakty indywidualne z dziećmi.
 • Gry i zabawy stolikowe.
 • Korzystanie z kącików tematycznych (plastyczny, czytelniczy)- rozwijanie zainteresowań dzieci.