Grupy
Archiwum strony

Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU            

Do zadań przedszkola należy tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Podstawa programowa określa oczekiwane osiągnięcia dzieci w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

  • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;
  • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
  • używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności;
  • powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie;
  • rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

Nauczanie języka angielskiego na etapie przedszkolnym ma określoną specyfikę i zasadniczo różni się od nauczania na wyższych etapach edukacyjnych. Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się poprzez zabawę, mają dużą potrzebę ruchu i reagują spontanicznie na muzykę. Ważne jest dla nich najbliższe otoczenie z czym związany jest dobór tematyki zajęć.

W nauczaniu dzieci przedszkolnych niezbędne są częste powtórki w celu utrwalenia piosenek czy wierszyków, ale także dlatego, że dzieci chętnie wracają do ulubionych zabaw. Umożliwienie dzieciom wyboru ćwiczeń i zabaw pozwala im mieć wpływ na kształt zajęć, a w rezultacie – zachęca do aktywnego uczestnictwa. Powtórki pomagają także dzieciom, które często chorują, nadrobić materiał, a także umożliwiają młodszym dzieciom z grupy, nadrobienie różnic rozwojowych.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut.