Grupy
Archiwum strony

Pszczółki 2023/2024 – szczegółowy rozkład dnia

SZCZEGÓŁOWY PLAN DNIA

7:30-8:15

 • zabiegi higieniczne po przyjściu do przedszkola

 • rozmowy indywidualne z przychodzącymi dziećmi

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • zabawy przy stoliku w małych grupach

 • praca indywidualna

 • prace porządkowe w sali

8:15-9:00

 • zabawy dydaktyczne z całą grupą

 • zabawy rozwijające, utrwalające

 • ćwiczenia poranne

 • zabawy integrujące grupę

 • zabawy z emocjami

 • czynności higieniczno-pielęgnacyjne przed i po posiłku

 • śniadanie

9:00-10:00

 • zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela z wykorzystaniem różnych form i metod pracy, uwzględniając indywidualne możliwości i zainteresowania dziecka zgodnie z podstawą programową i z programem „Program wychowania przedszkolnego” MAC Edukacja

 • religia (poniedziałki i piątki 9:30-10:00)

10:00-11:15

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • zabawy wspólne przy stolikach w małych grupach

 • zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu m.in. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze

 • przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych: zabawy i ćwiczenia w sali z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zabawy ruchowe z wykorzystaniem metod twórczych lub zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, gry, zabawy stolikowe, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, swobodna działalność plastyczna, zabawy kołowe i muzyczno-ruchowe

11:15-11:30

 • zabawy ruchowe, słowne, kołowe ze śpiewem, logopedyczne, zabawy z emocjami

 • zabiegi organizacyjne i higieniczno-pielęgnacyjne

11:30-12:00

 • obiad

12:00-13:30

 

 • język angielski (wtorki 12:30-13:00 czwartki 12:00-12:30)
 • odpoczynek poobiedni- słuchanie muzyki relaksacyjnej

 • słuchanie opowiadań i bajek czytanych przez nauczyciela

 • przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej, ćwiczenia rozwijające, doskonalące, utrwalające

 • zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu m.in. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze

 • praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka

 • zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe i kołowe ze śpiewem

 • zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne

 • zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności własnej dziecka

 • rozmowy indywidualne z dziećmi

 • zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i czynności samoobsługowe

13:30-14:00

 • podwieczorek

 • czynności higieniczno-pielęgnacyjne

14:00-14:30

 • zabawy z nauczycielem m.in. kołowe, słowne, muzyczno-ruchowe

14:30-15:00

 • zabawy przy stolikach w małych grupkach z wyboru dzieci

 • praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka

 • prace porządkowe w sali

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Religia

Religia

Zajęcia   umysłowe mowa  i myślenie

Zajęcia matematyczne

Muzyka

Zajęcia umysłowe mowa i myślenie

Zajęcia umysłowe mowa i myślenie

Muzyka

Ćwiczenia gimnastyczne

Zajęcia plastyczne/ techniczne

Ćwiczenia gimnastyczne

Zajęcia plastyczne/ techniczne

Język angielski

Język angielski

Przygotowanie   do nauki pisania   i czytania

Przygotowanie    do nauki pisania    i czytania

Pojęcia matematyczne

Przygotowanie do nauki pisania i czytania

Przygotowanie do nauki pisania i czytania