Grupy
Archiwum strony

JEŻYKI – szczegółowy rozkład dnia

„JEŻYKI”

rok szkolny 2021/2022

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY 6-LATKÓW

8.00 – 8.15

 

–         zabiegi higieniczne po przyjściu do przedszkola;
–         rozmowy indywidualne z przychodzącymi dziećmi;
–         zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, swobodne zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy kołowe ze śpiewem;
–         zabawy w przy stoliczkach w małych grupach – układanie układanek, puzzli, rysowanie;
–        prace porządkowe w sali.
8.15 – 9.00

 

–         zestaw ćwiczeń porannych;
–         zabawy integrujące grupę;
–         zabawy dydaktyczne, plastyczne, matematyczne;
–         utrwalanie poznanych wierszy, piosenek;
–         realizacja projektu „Necio”;
–         czynności higieniczno-pielęgnacyjne przed i po posiłku;
–         nakrywanie i sprzątanie ze stołów;
–         śniadanie.
9.00 – 10.15

 

–         planowane zajęcia dydaktyczne zawierające treści z różnych dziedzin wychowania (zajęcia umysłowe, matematyczne, umuzykalniające, ruchowe, plastyczne lub techniczne) organizowane przez nauczyciela z wykorzystaniem różnych form i metod pracy, uwzględniające indywidualne możliwości dziecka zgodnie z programem „Planeta dzieci”;
–         religia (czwartek);
–         realizacja projektu „Z kulturą mi do twarzy”;
–         realizacja projektu „Zabawa sztuką”.
10.15 – 11.15

 

–         zabawy dowolne w kącikach zainteresowań;
–         zabawy przy stolikach w małych grupach;
–         zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu m.in. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym , obserwacje przyrodnicze;
–         przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, jak również niekorzystnym stanie jakości powietrza: zabawy i ćwiczenia ruchowe w sali z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego, zabawy ruchowe z wykorzystaniem metod twórczych lub zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, gry i zabawy stolikowe, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, swobodna działalność plastyczna, zabawy kołowe i muzyczno-ruchowe;
–         praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka;
–         religia (wtorek);
–         język angielski (środa, piątek);
–         kółko szachowe (czwartek);
–         kółko rozwijające umiejętności społeczne;
–         realizacja projektu „Ekokulturalne przedszkole”;
–         prace porządkowe.
11.15 – 12.00

 

–         zabawy ruchowe, słowne, kołowe ze śpiewem, logopedyczne,
–         zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne przed i po posiłku;
–         nakrywanie i sprzątanie ze stołów;
–         obiad.
12.00 – 14.00

 

–         odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej;
–         słuchanie opowiadań i bajek czytanych przez nauczyciela lub rodzica – realizacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
–         realizacja innowacji pedagogicznej „Sylaby znam, więc książki czytam sam!”;
–         realizacja innowacji pedagogicznej „Emocje w świecie przedszkolaka”;
–         zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu m.in. spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym , obserwacje przyrodnicze;
–         zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności własnej dziecka;
–         rozmowy indywidualne z dziećmi;
–         praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka;
–         zabawy dydaktyczne;
–         ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój umiejętności z zakresu percepcji wzrokowej i słuchowej;
–         zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej;
–         zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe i kołowe ze śpiewem;
–         zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i czynności samoobsługowe;
–         kółko zainteresowań „Zumba”.
14.00 – 14.15

 

–         zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne przed i po posiłku;
–         nakrywanie i sprzątanie ze stołów;
–         podwieczorek.
14.15 – 14.30 –         zabawy z nauczycielem m.in. kołowe, słowne, muzyczno-ruchowe.
14.30 – 15.00

 

–         zabawy przy stolikach w małych grupach;
–         praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka;
–         prace porządkowe w sali.
  • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w godzinach 800-1300.
  • W szczególnych przypadkach szczegółowy rozkład dnia może ulec zmianie.