Grupy
Archiwum strony

Żabki 2023/2024 – szczegółowy rozkład dnia

 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE 6-LATKÓW ,,ŻABKI”
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

8:00 – 8:30
Schodzenie się dzieci. Zabiegi higieniczne po przyjściu do przedszkola, rozmowy indywidualne z przychodzącymi dziećmi, swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy konstrukcyjne, dydaktyczne, praca indywidualna, wspólne zabawy kołowe, ćwiczenia poranne.

8:30 – 9:00
Śniadanie – kulturalne spożywanie posiłku.
Zabiegi higieniczne przed i po posiłku.

9:00 – 10:00
Zajęcia dydaktyczne. Organizowanie sytuacji wychowawczo–dydaktycznych sprzyjających osiąganiu celów z różnych obszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego (zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego i programem wychowania przedszkolnego ,,Razem uczymy się”).


10:00-10:30
Religia (w poniedziałki i w piątki).


10:00-11:30
Swobodna działalność dzieci w zależności od potrzeb i aktualnych zainteresowań: zajęcia i zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, plastyczne, konstrukcyjne, badawcze, ruchowo – taneczne, dydaktyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze. W przypadku niesprzyjających warunków – zabawy i ćwiczenia w sali z wykorzystaniem sprzętu sportowego, gry i zabawy stolikowe.

11:30-12:00
Obiad – ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Zabiegi higieniczne przed i po posiłku.

12:00 – 12:30
Zajęcia z j. angielskiego (we wtorki i czwartki).

12:00-12:15
Relaksacja dzieci – słuchanie opowiadań i bajek czytanych przez nauczyciela.

12:15-13:30
Przygotowywanie do nauki pisania i czytania, gry i zabawy stolikowe, układanie puzzli, zabawy logopedyczne ze szczególnym uwzględnieniem grupy logopedycznej, praca indywidualna z dziećmi uwzględniająca ich potrzeby, zabawy dydaktyczne, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne, zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności własnej dziecka, zabawy ruchowe, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

13:30-14:00
Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku. Zabiegi higieniczne przed i po posiłku.

14:00-16:30
Zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy przy stoliku w małych grupach z wyboru dzieci, zabawy i gry stolikowe, praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka. Prace porządkowe w sali.

 

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Rozwijanie mowy i myślenia Rozwijanie mowy i myślenia Kształcenie pojęć matematycznych Rozwijanie mowy i myślenia Umuzykalnienie
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Zajęcia plastyczno – konstrukcyjne Umuzykalnienie Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Zajęcia plastyczno – konstrukcyjne
RELIGIA RELIGIA
Rozwój społeczno – emocjonalny
Przygotowanie do nauki pisania i czytania ● J. Angielski Przygotowanie do nauki pisania i czytania ● J. Angielski Wspomaganie kompetencji matematycznych