Grupy
Archiwum strony

ŻABKI – szczegółowy rozkład dnia

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE ,,ŻABKI”

7:30 – 8:20 – Schodzenie się dzieci. Zabiegi higieniczne po przyjściu do przedszkola, rozmowy indywidualne z przychodzącymi dziećmi, swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, wspólne zabawy kołowe, ćwiczenia poranne, zabawy konstrukcyjne, dydaktyczne, praca indywidualna.

8:20-9:00 –Śniadanie – kulturalne spożywanie posiłku.
Zabiegi higieniczne przed i po posiłku.

9:00 – 11:20 – Zajęcia dydaktyczne z grupą (dwa zajęcia po ok.15-20 min.). Organizowanie sytuacji wychowawczo–dydaktycznych sprzyjających osiąganiu celów z różnych obszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego (zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego i programem wychowania przedszkolnego ,,Planeta dzieci”).
Swobodna działalność dzieci w zależności od potrzeb i aktualnych zainteresowań: zajęcia i zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, plastyczne, konstrukcyjne, badawcze, ruchowo – taneczne, dydaktyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy z językiem angielskim (poniedziałek i czwartek 10:00-10:30).

11:30-12:10 – Obiad – ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Zabiegi higieniczne przed i po posiłku.

12:10 – 14:00 – Poobiedni odpoczynek – słuchanie opowiadań i bajek czytanych przez nauczyciela, gry i zabawy stolikowe, układanie puzzli, praca indywidualna z dziećmi uwzględniająca ich potrzeby, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy dydaktyczne, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne, zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności własnej dziecka, zabawy ruchowe.

14:00-14:20 –Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku.
Zabiegi higieniczne przed i po posiłku.

14:20-14:30 Zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy przy stoliku w małych grupach z wyboru dzieci.

 

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Zajęcia
umysłowe

Zajęcia plastyczno –
konstrukcyjne

Zajęcia
ruchowe

Zajęcia umysłowe

Kształtowanie pojęć matematycznych

Zajęcia
muzyczno –
rytmiczne

Zajęcia
ruchowe

Zajęcia plastyczno –
konstrukcyjne

Zajęcia muzyczno –
rytmiczne

Zajęcia
ruchowe

j. angielski

j. angielski