Grupy
Archiwum strony

STYCZEŃ

Dzieci młodsze 4- 5-latki

STYCZEŃ 2021
Zakresy tematyczne

(grupy leksykalne)

Funkcje językowe Struktury gramatyczne

Nowe słownictwo

Opposites – przeciwieństwa Reagowanie ruchem na przeciwstawne słowa fast- slow,

high-low,

here- there

Seasons of the year – winter

Pory roku – zima

 

 

Snowman Family

Bałwankowa rodzina

Wzbogacanie słownictwa związanego z zimą,

Utrwalanie nazw części zimowego ubioru

Nazywanie członków rodziny

Wyrażanie uczuć

winter, snow, snowman,

hat, gloves,

scarf, boots

grandma, grandpa

“I love you grandma”

“ I love you grandpa”

Fancy dress ball

Bal przebierańców

Nazywanie różnych postaci

Reagowanie ruchem na polecenia

cat, Pinochio, dog, mouse

dance, stop,  shake your hands, turn arund,

Utrwalanie materiału przerobionego w poprzednich miesiącach

 

Dzieci starsze 5-6latki

STYCZEŃ 2021
Zakresy tematyczne

(grupy leksykalne)

Funkcje językowe Struktury gramatyczne

Nowe słownictwo

Opposites – przeciwieństwa Reagowanie ruchem na przeciwstawne słowa Fast- slow,

high-low,

here- there

open- shut

Months of the year Osłuchiwanie z nazwami miesięcy January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
Seasons of the year – winter

Pory roku – zima

 

 

 

Snowman Family

Bałwankowa rodzina

Wzbogacanie słownictwa związanego z zimą,

Utrwalanie nazw części zimowego ubioru

Wykonywanie poleceń

Nazywanie członków rodziny

Wyrażanie uczuć

winter, snow, snowman, snowflake, snowball, sleigh,

hat, gloves, trousers (pants),

scarf, boots

Put on …., Put off……

grandma, grandpa

“I love you grandma”

“ I love you grandpa”

Fancy Dress Ball

Bal przebierańców

Nazywanie różnych postaci

 

Reagowanie ruchem na polecenia

Nazywanie stron ciała

princess, Pinochio, king,

pilot, doctor, pirate, ballerina

dance, clap your hands, turn arund, shout, stop, chin up

left, right

Utrwalanie materiału przerobionego w poprzednich miesiącach