Grupy
Archiwum strony

Dzieci młodsze 4- 5-latki

 

LUTY 2021
Zakresy tematyczne

(grupy leksykalne)

Funkcje językowe Struktury gramatyczne

Nowe słownictwo

Birthday – urodziny Składanie życzeń, poznanie piosenki urodzinowej

Udzielanie odpowiedzi o wiek

Utrwalanie nazw zabawek

Happy Birthday!

Piosenka Happy birthday!

four, five, six

What is it? It’s a car.

Zwyczaje – Valentine’s Day Wyrażanie uczuć

 

I love you! I like you!

Piosenka Peekaboo, I love you

Wiersz I like coffee

Pets – zwierzątka domowe

 

Nazywanie zwierząt domowych

Odpowiadanie na pytanie

hamster, mouse, parrot,

 

Have you got a cat? No/Yes

Alphabet Zainteresowanie literami Nazywanie wybranych BINGO

Piosenka Bingo

Utrwalanie materiału przerobionego w poprzednich miesiącach

 

Dzieci starsze 5-6latki

 

LUTY 2021
Zakresy tematyczne

(grupy leksykalne)

Funkcje językowe Struktury gramatyczne

Nowe słownictwo

Birthday – urodziny Składanie życzeń, poznanie piosenki urodzinowej

Udzielanie odpowiedzi o wiek, pytanie o wiek

Utrwalanie nazw zabawek

Zadawanie pytania i odpowiedź

Happy Birthday!

Piosenka Happy birthday!

How old are you? I’m six.

Piosenka How old are you today?

 

 

What is it? It’s a car.

Zwyczaje – Valentine’s Day Wyrażanie uczuć

Osłuchanie z porami dnia

I love you! I like you!

morning, afternoon, evening

Piosenka Skidamarink

Wiersz I like coffee

Pets – zwierzątka domowe

 

Nazywanie zwierząt domowych

Wyrażanie posiadania, odpowiadanie na pytania

hamster, mouse, guinea pig, parrot, canary,

I’ve got a dog. What have you got?

Have you got a cat? No/Yes

Alphabet Nazywanie liter alfabetu ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Piosenka Bingo

Piosenka The Alphabet Song

Utrwalanie materiału przerobionego w poprzednich miesiącach